Sitepricechecker Html Sitemap

TOOLCRAFT 1066713 Raffelpinne o x L 5 mm x 20 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066712 Raffelpinne o x L 5 mm x 18 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066715 Raffelpinne o x L 5 mm x 30 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066714 Raffelpinne o x L 5 mm x 25 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066716 Raffelpinne o x L 5 mm x 35 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066717 Raffelpinne o x L 5 mm x 40 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066718 Raffelpinne o x L 6 mm x 10 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066719 Raffelpinne o x L 6 mm x 12 mm Rostfritt stal A1 100 st
Brickor med ytterdistans Inre diameter 25 mm DIN 432 Stal galvaniskt forzinkad 50 st TOOLCRAFT 106672
TOOLCRAFT 1066720 Raffelpinne o x L 6 mm x 16 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066722 Raffelpinne o x L 6 mm x 20 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066721 Raffelpinne o x L 6 mm x 18 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066723 Raffelpinne o x L 6 mm x 25 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066724 Raffelpinne o x L 6 mm x 30 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066725 Raffelpinne o x L 6 mm x 40 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066726 Raffelpinne o x L 6 mm x 45 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066727 Raffelpinne o x L 6 mm x 50 mm Rostfritt stal A1 100 st
Brickor med ytterdistans Inre diameter 31 mm DIN 432 Stal galvaniskt forzinkad 25 st TOOLCRAFT 106673
TOOLCRAFT 1066730 Raffelpinne o x L 8 mm x 16 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066729 Raffelpinne o x L 8 mm x 12 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066732 Raffelpinne o x L 8 mm x 20 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066733 Raffelpinne o x L 8 mm x 25 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066734 Raffelpinne o x L 8 mm x 30 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066735 Raffelpinne o x L 8 mm x 35 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066736 Raffelpinne o x L 8 mm x 40 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066737 Raffelpinne o x L 8 mm x 45 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066738 Raffelpinne o x L 8 mm x 50 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066739 Raffelpinne o x L 8 mm x 60 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066740 Rafflat stift o x L 1.5 mm x 8 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066741 Rafflat stift o x L 1.5 mm x 10 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066742 Rafflat stift o x L 2 mm x 8 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066743 Rafflat stift o x L 2 mm x 10 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066744 Rafflat stift o x L 2 mm x 12 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066746 Rafflat stift o x L 2 mm x 16 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066745 Rafflat stift o x L 2 mm x 14 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066747 Rafflat stift o x L 2 mm x 18 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066748 Rafflat stift o x L 2 mm x 20 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066750 Rafflat stift o x L 3 mm x 8 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066749 Rafflat stift o x L 3 mm x 6 mm Rostfritt stal A1 100 st
Brickor med ytterdistans Inre diameter 37 mm DIN 432 Stal galvaniskt forzinkad 25 st TOOLCRAFT 106675
TOOLCRAFT 1066751 Rafflat stift o x L 3 mm x 10 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066752 Rafflat stift o x L 3 mm x 12 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066753 Rafflat stift o x L 3 mm x 14 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066754 Rafflat stift o x L 3 mm x 16 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066756 Rafflat stift o x L 3 mm x 20 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066757 Rafflat stift o x L 3 mm x 25 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066759 Rafflat stift o x L 4 mm x 10 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066758 Rafflat stift o x L 4 mm x 8 mm Rostfritt stal A1 100 st
Brickor med ytterdistans Inre diameter 43 mm DIN 432 Stal galvaniskt forzinkad 25 st TOOLCRAFT 106676
TOOLCRAFT 1066760 Rafflat stift o x L 4 mm x 12 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066761 Rafflat stift o x L 4 mm x 14 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066762 Rafflat stift o x L 4 mm x 16 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066763 Rafflat stift o x L 4 mm x 18 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066764 Rafflat stift o x L 4 mm x 20 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066766 Rafflat stift o x L 4 mm x 30 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066765 Rafflat stift o x L 4 mm x 25 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066768 Rafflat stift o x L 4 mm x 40 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066769 Rafflat stift o x L 5 mm x 8 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066770 Rafflat stift o x L 5 mm x 10 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066771 Rafflat stift o x L 5 mm x 12 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066772 Rafflat stift o x L 5 mm x 16 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066774 Rafflat stift o x L 5 mm x 20 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066773 Rafflat stift o x L 5 mm x 18 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066775 Rafflat stift o x L 5 mm x 25 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066777 Rafflat stift o x L 5 mm x 35 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066776 Rafflat stift o x L 5 mm x 30 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066778 Rafflat stift o x L 5 mm x 40 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066779 Rafflat stift o x L 6 mm x 10 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066780 Rafflat stift o x L 6 mm x 18 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066781 Rafflat stift o x L 6 mm x 20 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066783 Rafflat stift o x L 6 mm x 30 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066782 Rafflat stift o x L 6 mm x 25 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066784 Rafflat stift o x L 6 mm x 35 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066785 Rafflat stift o x L 6 mm x 40 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066787 Rafflat stift o x L 6 mm x 50 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066786 Rafflat stift o x L 6 mm x 45 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066789 Rafflat stift o x L 8 mm x 12 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066791 Rafflat stift o x L 8 mm x 18 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066790 Rafflat stift o x L 8 mm x 16 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066792 Rafflat stift o x L 8 mm x 20 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066794 Rafflat stift o x L 8 mm x 30 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066793 Rafflat stift o x L 8 mm x 25 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066796 Rafflat stift o x L 8 mm x 40 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066795 Rafflat stift o x L 8 mm x 35 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066797 Rafflat stift o x L 8 mm x 45 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066798 Rafflat stift o x L 8 mm x 50 mm Rostfritt stal A1 100 st
Brickor Inre diameter 3.7 mm DIN 433 Stal 500 st TOOLCRAFT 106680
TOOLCRAFT 1066799 Rafflat stift o x L 8 mm x 60 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066800 Raffelpinne.cylinderform o x L 2 mm x 8 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066801 Raffelpinne.cylinderform o x L 2 mm x 10 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066804 Raffelpinne.cylinderform o x L 2 mm x 18 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066802 Raffelpinne.cylinderform o x L 2 mm x 12 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066803 Raffelpinne.cylinderform o x L 2 mm x 16 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066806 Raffelpinne.cylinderform o x L 3 mm x 8 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066805 Raffelpinne.cylinderform o x L 2 mm x 20 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066808 Raffelpinne.cylinderform o x L 3 mm x 12 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066809 Raffelpinne.cylinderform o x L 3 mm x 16 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066810 Raffelpinne.cylinderform o x L 3 mm x 18 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066811 Raffelpinne.cylinderform o x L 3 mm x 20 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066812 Raffelpinne.cylinderform o x L 3 mm x 24 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066813 Raffelpinne.cylinderform o x L 3 mm x 30 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066816 Raffelpinne.cylinderform o x L 4 mm x 12 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066815 Raffelpinne.cylinderform o x L 4 mm x 10 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066814 Raffelpinne.cylinderform o x L 4 mm x 8 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066817 Raffelpinne.cylinderform o x L 4 mm x 16 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066818 Raffelpinne.cylinderform o x L 4 mm x 18 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066820 Raffelpinne.cylinderform o x L 4 mm x 24 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066819 Raffelpinne.cylinderform o x L 4 mm x 20 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066821 Raffelpinne.cylinderform o x L 4 mm x 30 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066822 Raffelpinne.cylinderform o x L 4 mm x 35 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066823 Raffelpinne.cylinderform o x L 4 mm x 40 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066824 Raffelpinne.cylinderform o x L 5 mm x 8 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066826 Raffelpinne.cylinderform o x L 5 mm x 12 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066828 Raffelpinne.cylinderform o x L 5 mm x 18 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066825 Raffelpinne.cylinderform o x L 5 mm x 10 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066827 Raffelpinne.cylinderform o x L 5 mm x 16 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066829 Raffelpinne.cylinderform o x L 5 mm x 20 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066830 Raffelpinne.cylinderform o x L 5 mm x 24 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066831 Raffelpinne.cylinderform o x L 5 mm x 30 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066832 Raffelpinne.cylinderform o x L 5 mm x 35 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066833 Raffelpinne.cylinderform o x L 5 mm x 40 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066834 Raffelpinne.cylinderform o x L 6 mm x 10 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066835 Raffelpinne.cylinderform o x L 6 mm x 12 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066836 Raffelpinne.cylinderform o x L 6 mm x 16 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066838 Raffelpinne.cylinderform o x L 6 mm x 20 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066837 Raffelpinne.cylinderform o x L 6 mm x 18 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066839 Raffelpinne.cylinderform o x L 6 mm x 24 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066841 Raffelpinne.cylinderform o x L 6 mm x 35 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066840 Raffelpinne.cylinderform o x L 6 mm x 30 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066842 Raffelpinne.cylinderform o x L 6 mm x 40 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066843 Raffelpinne.cylinderform o x L 6 mm x 45 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066844 Raffelpinne.cylinderform o x L 6 mm x 50 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066846 Rafflad spik. runt huvud o x L 8 mm x 12 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066845 Raffelpinne.cylinderform o x L 8 mm x 10 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066849 Raffelpinne.cylinderform o x L 8 mm x 20 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066847 Raffelpinne.cylinderform o x L 8 mm x 16 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066850 Raffelpinne.cylinderform o x L 8 mm x 25 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066851 Raffelpinne.cylinderform o x L 8 mm x 30 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066852 Raffelpinne.cylinderform o x L 8 mm x 35 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066853 Raffelpinne.cylinderform o x L 8 mm x 40 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066855 Raffelpinne.cylinderform o x L 8 mm x 50 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066854 Raffelpinne.cylinderform o x L 8 mm x 45 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066856 Raffelpinne.cylinderform o x L 8 mm x 60 mm Rostfritt stal A1 100 st
TOOLCRAFT 1066873 Rafflad spik. runt huvud o x L 2.5 mm x 6 mm Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1066874 Rafflad spik. runt huvud o x L 2.5 mm x 8 mm Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1066875 Rafflad spik. runt huvud o x L 2.5 mm x 10 mm Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1066876 Rafflad spik. runt huvud o x L 3 mm x 4 mm Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1066877 Rafflad spik. runt huvud o x L 3 mm x 5 mm Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1066879 Rafflad spik. runt huvud o x L 3 mm x 8 mm Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1066878 Rafflad spik. runt huvud o x L 3 mm x 6 mm Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1066881 Rafflad spik. runt huvud o x L 3 mm x 12 mm Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1066880 Rafflad spik. runt huvud o x L 3 mm x 10 mm Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1066882 Rafflad spik. runt huvud o x L 4 mm x 6 mm Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1066883 Rafflad spik. runt huvud o x L 4 mm x 8 mm Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1066885 Rafflad spik. runt huvud o x L 4 mm x 12 mm Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1066884 Rafflad spik. runt huvud o x L 4 mm x 10 mm Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1066886 Rafflad spik. runt huvud o x L 5 mm x 8 mm Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1066887 Rafflad spik. runt huvud o x L 5 mm x 10 mm Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1066888 Rafflad spik. runt huvud o x L 5 mm x 12 mm Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1066889 Rafflad spik. runt huvud o x L 5 mm x 16 mm Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1066890 Rafflad spik. runt huvud o x L 6 mm x 10 mm Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1066891 Rafflad spik. runt huvud o x L 6 mm x 12 mm Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1066900 Sexkantkupolmuttrar M4 DIN 1587 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1066901 Sexkantkupolmuttrar M5 DIN 1587 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1066902 Sexkantkupolmuttrar M6 DIN 1587 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1066903 Sexkantkupolmuttrar M8 DIN 1587 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1066904 Sexkantkupolmuttrar M10 DIN 1587 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1066905 Sexkantkupolmuttrar M12 DIN 1587 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1066907 Sexkantkupolmuttrar M16 DIN 1587 Rostfritt stal A2 10 st
TOOLCRAFT 1066906 Sexkantkupolmuttrar M14 DIN 1587 Rostfritt stal A2 10 st
TOOLCRAFT 1066909 Sexkantkupolmuttrar M24 DIN 1587 Rostfritt stal A2 1 st
Brickor Inre diameter 17 mm DIN 433 Stal 100 st TOOLCRAFT 106691
TOOLCRAFT 1066910 Sexkantkupolmuttrar M27 DIN 1587 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1066915 Sexkantkupolmuttrar M6 DIN 1587 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1066914 Sexkantkupolmuttrar M5 DIN 1587 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066911 Sexkantkupolmuttrar M30 DIN 1587 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1066916 Sexkantkupolmuttrar M8 DIN 1587 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1066917 Sexkantkupolmuttrar M10 DIN 1587 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1066918 Sexkantkupolmuttrar M12 DIN 1587 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1066919 Sexkantkupolmuttrar M14 DIN 1587 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1066920 Sexkantkupolmuttrar M16 DIN 1587 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1066921 Sexkantkupolmuttrar M18 DIN 1587 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1066924 Sexkantkupolmuttrar M27 DIN 1587 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1066923 Sexkantkupolmuttrar M24 DIN 1587 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1066925 Lasmuttrar M14 DIN 1804 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1066927 Lasmuttrar M18 DIN 1804 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1066926 Lasmuttrar M16 DIN 1804 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1066928 Lasmuttrar M20 DIN 1804 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1066929 Lasmuttrar M24 DIN 1804 Rostfritt stal A2 1 st
Brickor Inre diameter 19 mm DIN 433 Stal 100 st TOOLCRAFT 106693
TOOLCRAFT 1066930 Lasmuttrar M30 DIN 1804 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1066932 Lasmuttrar M42 DIN 1804 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1066933 Lasmuttrar M45 DIN 1804 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1066931 Lasmuttrar M40 DIN 1804 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1066935 Tallriksfjadrar Inre diameter 3.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066934 Lasmuttrar M50 DIN 1804 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1066937 Tallriksfjadrar Inre diameter 4.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066936 Tallriksfjadrar Inre diameter 4.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066938 Tallriksfjadrar Inre diameter 5.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066939 Tallriksfjadrar Inre diameter 5.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
Brickor Inre diameter 21 mm DIN 433 Stal 100 st TOOLCRAFT 106694
TOOLCRAFT 1066940 Tallriksfjadrar Inre diameter 6.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066942 Tallriksfjadrar Inre diameter 8.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066941 Tallriksfjadrar Inre diameter 6.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066944 Tallriksfjadrar Inre diameter 8.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066943 Tallriksfjadrar Inre diameter 8.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066945 Tallriksfjadrar Inre diameter 9.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066947 Tallriksfjadrar Inre diameter 10.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066946 Tallriksfjadrar Inre diameter 9.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066948 Tallriksfjadrar Inre diameter 10.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066949 Tallriksfjadrar Inre diameter 10.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066950 Tallriksfjadrar Inre diameter 10.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066952 Tallriksfjadrar Inre diameter 12.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066951 Tallriksfjadrar Inre diameter 10.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066953 Tallriksfjadrar Inre diameter 12.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066955 Tallriksfjadrar Inre diameter 14.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066956 Tallriksfjadrar Inre diameter 16.3 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066954 Tallriksfjadrar Inre diameter 14.2 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066958 Tallriksfjadrar Inre diameter 16.3 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066957 Tallriksfjadrar Inre diameter 16.3 mm DIN 2093 Rostfritt stal 200 st
TOOLCRAFT 1066959 Tallriksfjadrar Inre diameter 18.3 mm DIN 2093 Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1066960 Tallriksfjadrar Inre diameter 18.3 mm DIN 2093 Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1066962 Tallriksfjadrar Inre diameter 20.4 mm DIN 2093 Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1066961 Tallriksfjadrar Inre diameter 20.4 mm DIN 2093 Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT slangklammor Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1066963 Tallriksfjadrar Inre diameter 20.4 mm DIN 2093 Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT Slangklammor Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT Slangklammor Rostfritt stal 25 st
TOOLCRAFT Slangklammor Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT Slangklammor Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT slangklammor Rostfritt stal A4 25 st
TOOLCRAFT Rorklammerhalvor Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT Ubultar Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067034 Sexkantsskruvar M10 50 mm Yttersexkant ISO 4014 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067037 Sexkantsskruvar M10 80 mm Yttersexkant ISO 4014 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067036 Sexkantsskruvar M10 70 mm Yttersexkant ISO 4014 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067035 Sexkantsskruvar M10 60 mm Yttersexkant ISO 4014 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067038 Sexkantsskruvar M10 90 mm Yttersexkant ISO 4014 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067039 Sexkantsskruvar M10 110 mm Yttersexkant ISO 4014 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067040 Sexkantsskruvar M12 50 mm Yttersexkant ISO 4014 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067042 Sexkantsskruvar M12 60 mm Yttersexkant ISO 4014 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067041 Sexkantsskruvar M12 55 mm Yttersexkant ISO 4014 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067043 Sexkantsskruvar M12 65 mm Yttersexkant ISO 4014 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067044 Sexkantsskruvar M12 70 mm Yttersexkant ISO 4014 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067046 Sexkantsskruvar M12 110 mm Yttersexkant ISO 4014 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1067045 Sexkantsskruvar M12 80 mm Yttersexkant ISO 4014 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067047 Sexkantsskruvar M12 120 mm Yttersexkant ISO 4014 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1067048 Sexkantsskruvar M10 55 mm Yttersexkant ISO 4014 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067049 Sexkantsskruvar M12 45 mm Yttersexkant ISO 4014 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067050 Sexkantsskruvar M12 100 mm Yttersexkant ISO 4014 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067051 Sexkantsskruvar M10 12 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067054 Sexkantsskruvar M10 25 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067052 Sexkantsskruvar M10 16 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067053 Sexkantsskruvar M10 20 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067057 Sexkantsskruvar M10 40 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067056 Sexkantsskruvar M10 35 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067055 Sexkantsskruvar M10 30 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067059 Sexkantsskruvar M10 50 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067058 Sexkantsskruvar M10 45 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067060 Sexkantsskruvar M10 55 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 100 st
Brickor Inre diameter 10.5 mm DIN 433 Stal galvaniskt forzinkad 250 st TOOLCRAFT 106706
TOOLCRAFT 1067061 Sexkantsskruvar M10 60 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067062 Sexkantsskruvar M12 16 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067063 Sexkantsskruvar M12 20 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067064 Sexkantsskruvar M12 25 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067066 Sexkantsskruvar M12 35 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067065 Sexkantsskruvar M12 30 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067067 Sexkantsskruvar M12 40 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067069 Sexkantsskruvar M12 50 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067068 Sexkantsskruvar M12 45 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067070 Sexkantsskruvar M12 55 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067071 Sexkantsskruvar M12 60 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067073 Sexkantsskruvar M12 70 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067072 Sexkantsskruvar M12 65 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067074 Sexkantsskruvar M12 80 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067075 Sexkantsskruvar M12 110 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1067076 Sexkantsskruvar M10 16 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067077 Sexkantsskruvar M10 20 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067078 Sexkantsskruvar M10 25 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A4 100 st
Brickor Inre diameter 15 mm DIN 433 Stal galvaniskt forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106708
TOOLCRAFT 1067079 Sexkantsskruvar M10 30 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067080 Sexkantsskruvar M10 35 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067081 Sexkantsskruvar M10 40 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067083 Sexkantsskruvar M10 50 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067082 Sexkantsskruvar M10 45 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067085 Sexkantsskruvar M10 65 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067084 Sexkantsskruvar M10 60 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067086 Sexkantsskruvar M10 80 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067088 Sexkantsskruvar M12 16 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067087 Sexkantsskruvar M10 90 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067089 Sexkantsskruvar M12 20 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A4 100 st
Brickor Inre diameter 17 mm DIN 433 Stal galvaniskt forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106709
TOOLCRAFT 1067091 Sexkantsskruvar M12 30 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067090 Sexkantsskruvar M12 25 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067093 Sexkantsskruvar M12 40 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067092 Sexkantsskruvar M12 35 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067095 Sexkantsskruvar M12 70 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067094 Sexkantsskruvar M12 55 mm Yttersexkant ISO 4017 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067097 Sexkantsmutter M6 ISO 4032 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067096 Sexkantsmutter M5 ISO 4032 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067099 Sexkantsmutter M10 ISO 4032 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1067098 Sexkantsmutter M8 ISO 4032 Rostfritt stal A2 500 st
Brickor Inre diameter 19 mm DIN 433 Stal galvaniskt forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106710
TOOLCRAFT 1067101 Sexkantsmutter M16 ISO 4032 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067100 Sexkantsmutter M12 ISO 4032 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1067102 Sexkantsmutter M20 ISO 4032 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1067103 Sexkantsmutter M24 ISO 4032 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1067105 Sexkantsmutter M33 ISO 4032 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1067104 Sexkantsmutter M30 ISO 4032 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1067107 Sexkantsmutter M5 ISO 4032 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1067106 Sexkantsmutter M36 ISO 4032 Rostfritt stal A2 5 st
TOOLCRAFT 1067108 Sexkantsmutter M6 ISO 4032 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1067109 Sexkantsmutter M8 ISO 4032 Rostfritt stal A4 500 st
Brickor Inre diameter 21 mm DIN 433 Stal galvaniskt forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106711
TOOLCRAFT 1067111 Sexkantsmutter M12 ISO 4032 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1067110 Sexkantsmutter M10 ISO 4032 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1067113 Sexkantsmutter M16 ISO 4032 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067112 Sexkantsmutter M14 ISO 4032 Rostfritt stal A4 25 st
TOOLCRAFT 1067114 Sexkantsmutter M20 ISO 4032 Rostfritt stal A4 25 st
TOOLCRAFT 1067115 Sexkantsmutter M22 ISO 4032 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067116 Sexkantsmutter M24 ISO 4032 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067117 Sexkantsmutter M6 DIN 6330 Rostfritt stal A4 25 st
TOOLCRAFT 1067119 Sexkantsmutter M10 DIN 6330 Rostfritt stal A4 25 st
TOOLCRAFT 1067118 Sexkantsmutter M8 DIN 6330 Rostfritt stal A4 25 st
TOOLCRAFT 1067121 Sexkantsmutter M16 DIN 6330 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067120 Sexkantsmutter M12 DIN 6330 Rostfritt stal A4 25 st
TOOLCRAFT 1067122 Sexkantsmutter M20 DIN 6330 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067123 Sexkantsmutter M24 DIN 6330 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067124 Sexkantsmutter med krage M8 DIN 6331 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067125 Sexkantsmutter med krage M10 DIN 6331 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067126 Sexkantsmutter med krage M12 DIN 6331 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067127 Sexkantsmutter med krage M16 DIN 6331 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067128 Sexkantsmutter med krage M20 DIN 6331 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067129 Sexkantsmutter med krage M24 DIN 6331 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067130 Lang sexkantsmutter M6 DIN 6334 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067132 Lang sexkantsmutter M10 DIN 6334 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067131 Lang sexkantsmutter M8 DIN 6334 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067133 Lang sexkantsmutter M12 DIN 6334 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067134 Lang sexkantsmutter M16 DIN 6334 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067135 Lang sexkantsmutter M20 DIN 6334 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067136 Lang sexkantsmutter M24 DIN 6334 Rostfritt stal A4 10 st
Fjaderbrickor Inre diameter 4 mm DIN 6796 Rostfritt stal 1000 st TOOLCRAFT 1067137
Fjaderbrickor Inre diameter 5 mm DIN 6796 Rostfritt stal 1000 st TOOLCRAFT 1067138
Fjaderbrickor Inre diameter 6 mm DIN 6796 Rostfritt stal 1000 st TOOLCRAFT 1067139
Fjaderbrickor Inre diameter 8 mm DIN 6796 Rostfritt stal 500 st TOOLCRAFT 1067140
Kilskivor DIN 434 Stal 100 st TOOLCRAFT 106714
Fjaderbrickor Inre diameter 12 mm DIN 6796 Rostfritt stal A2 250 st TOOLCRAFT 1067142
Fjaderbrickor Inre diameter 10 mm DIN 6796 Rostfritt stal A2 500 st TOOLCRAFT 1067141
Fjaderbrickor Inre diameter 5 mm DIN 6796 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1067143
Fjaderbrickor Inre diameter 6 mm DIN 6796 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1067144
Fjaderbrickor Inre diameter 10 mm DIN 6796 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1067146
Fjaderbrickor Inre diameter 8 mm DIN 6796 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1067145
Fjaderbrickor Inre diameter 12 mm DIN 6796 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1067147
Fjaderbrickor Inre diameter 16 mm DIN 6796 Rostfritt stal A4 50 st TOOLCRAFT 1067148
Fjaderbrickor Inre diameter 20 mm DIN 6796 Rostfritt stal A4 25 st TOOLCRAFT 1067149
Kilskivor DIN 434 Stal 100 st TOOLCRAFT 106715
TOOLCRAFT 1067150 Tandade skivor Inre diameter 3.2 mm DIN 6797 Rostfritt stal 2000 st
TOOLCRAFT 1067151 Tandade skivor Inre diameter 4.3 mm DIN 6797 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067153 Tandade skivor Inre diameter 6.4 mm DIN 6797 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067154 Tandade skivor Inre diameter 8.4 mm DIN 6797 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067156 Tandade skivor Inre diameter 13 mm DIN 6797 Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1067157 Tandade skivor Inre diameter 17 mm DIN 6797 Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1067158 Tandade skivor Inre diameter 3.2 mm DIN 6797 Rostfritt stal 2000 st
TOOLCRAFT 1067160 Tandade skivor Inre diameter 5.3 mm DIN 6797 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067159 Tandade skivor Inre diameter 4.3 mm DIN 6797 Rostfritt stal 1000 st
Kilskivor DIN 434 Stal 100 st TOOLCRAFT 106716
TOOLCRAFT 1067161 Tandade skivor Inre diameter 6.4 mm DIN 6797 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067162 Tandade skivor Inre diameter 8.4 mm DIN 6797 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067164 Tandade skivor Inre diameter 12.5 mm DIN 6797 Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067163 Tandade skivor Inre diameter 10.5 mm DIN 6797 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067165 Tandade brickor Inre diameter 2.2 mm DIN 6798 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067166 Tandade brickor Inre diameter 3.2 mm DIN 6798 Rostfritt stal 2000 st
TOOLCRAFT 1067168 Tandade brickor Inre diameter 5.3 mm DIN 6798 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067167 Tandade brickor Inre diameter 4.3 mm DIN 6798 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067169 Tandade brickor Inre diameter 6.4 mm DIN 6798 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067170 Tandade brickor Inre diameter 8.4 mm DIN 6798 Rostfritt stal 1000 st
Kilskivor DIN 434 Stal 100 st TOOLCRAFT 106717
TOOLCRAFT 1067171 Tandade brickor Inre diameter 10.5 mm DIN 6798 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067172 Tandade brickor Inre diameter 13 mm DIN 6798 Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1067173 Tandade brickor Inre diameter 17 mm DIN 6798 Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1067175 Tandade brickor Inre diameter 25 mm DIN 6798 Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1067174 Tandade brickor Inre diameter 21 mm DIN 6798 Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1067176 Tandade brickor Inre diameter 3.2 mm DIN 6798 Rostfritt stal 2000 st
TOOLCRAFT 1067177 Tandade brickor Inre diameter 4.3 mm DIN 6798 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067179 Tandade brickor Inre diameter 6.4 mm DIN 6798 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067178 Tandade brickor Inre diameter 5.3 mm DIN 6798 Rostfritt stal 1000 st
Kilskivor DIN 434 Stal 100 st TOOLCRAFT 106718
TOOLCRAFT 1067180 Tandade brickor Inre diameter 8.4 mm DIN 6798 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067182 Tandade brickor Inre diameter 4.3 mm DIN 6798 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067181 Tandade brickor Inre diameter 3.2 mm DIN 6798 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067183 Tandade brickor Inre diameter 5.3 mm DIN 6798 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067184 Tandade brickor Inre diameter 6.4 mm DIN 6798 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067185 Tandade brickor Inre diameter 8.4 mm DIN 6798 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067186 Tandade brickor Inre diameter 10.5 mm DIN 6798 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067188 Tandade brickor Inre diameter 3.2 mm DIN 6798 Rostfritt stal A4 2000 st
TOOLCRAFT 1067187 Tandade brickor Inre diameter 13 mm DIN 6798 Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1067189 Tandade brickor Inre diameter 4.3 mm DIN 6798 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1067191 Tandade brickor Inre diameter 6.4 mm DIN 6798 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1067190 Tandade brickor Inre diameter 5.3 mm DIN 6798 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1067192 Tandade brickor Inre diameter 8.4 mm DIN 6798 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1067193 Tandade brickor Inre diameter 10.5 mm DIN 6798 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1067194 Tandade brickor Inre diameter 13 mm DIN 6798 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067195 Tandade brickor Inre diameter 17 mm DIN 6798 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067210 Nyckel 100 st
TOOLCRAFT 1067211 Nyckel 100 st
TOOLCRAFT 1067212 Nyckel 100 st
TOOLCRAFT 1067213 Nyckel 100 st
TOOLCRAFT 1067214 Nyckel 100 st
TOOLCRAFT 1067215 Nyckel 100 st
TOOLCRAFT 1067216 Nyckel 100 st
TOOLCRAFT 1067217 Nyckel 100 st
TOOLCRAFT 1067218 Nyckel 100 st
Kilskivor DIN 434 Stal 100 st TOOLCRAFT 106722
TOOLCRAFT 1067219 Nyckel 100 st
TOOLCRAFT 1067221 Nyckel 100 st
TOOLCRAFT 1067220 Nyckel 100 st
TOOLCRAFT 1067222 Nyckel 100 st
TOOLCRAFT 1067223 Nyckel 50 st
TOOLCRAFT 1067224 Nyckel 50 st
TOOLCRAFT 1067226 Nyckel 50 st
TOOLCRAFT 1067225 Nyckel 50 st
TOOLCRAFT 1067228 Nyckel 50 st
TOOLCRAFT 1067227 Nyckel 50 st
TOOLCRAFT 1067229 Nyckel 50 st
Kilskivor DIN 434 Stal 50 st TOOLCRAFT 106723
TOOLCRAFT 1067231 Nyckel 50 st
TOOLCRAFT 1067230 Nyckel 50 st
TOOLCRAFT 1067233 Nyckel 50 st
TOOLCRAFT 1067234 Nyckel 50 st
TOOLCRAFT 1067232 Nyckel 50 st
TOOLCRAFT 1067235 Nyckel 50 st
TOOLCRAFT 1067236 Nyckel 25 st
TOOLCRAFT 1067237 Nyckel 50 st
TOOLCRAFT 1067238 Nyckel 25 st
TOOLCRAFT 1067239 Nyckel 25 st
TOOLCRAFT 1067240 Nyckel 25 st
Kilskivor DIN 434 Stal galvaniskt forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106724
TOOLCRAFT 1067241 Nyckel 25 st
TOOLCRAFT 1067243 Nyckel 25 st
TOOLCRAFT 1067242 Nyckel 25 st
TOOLCRAFT 1067244 Nyckel 25 st
TOOLCRAFT 1067245 Nyckel 25 st
TOOLCRAFT 1067248 Nyckel 25 st
TOOLCRAFT 1067247 Nyckel 25 st
TOOLCRAFT 1067246 Nyckel 25 st
TOOLCRAFT 1067249 Nyckel 25 st
Kilskivor DIN 434 Stal galvaniskt forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106725
TOOLCRAFT 1067250 Nyckel 25 st
TOOLCRAFT 1067251 Nyckel 25 st
TOOLCRAFT 1067252 Nyckel 25 st
TOOLCRAFT 1067253 Nyckel 25 st
TOOLCRAFT 1067255 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067256 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067254 Nyckel Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067257 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067259 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067258 Nyckel 10 st
Kilskivor DIN 434 Stal galvaniskt forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106726
TOOLCRAFT 1067261 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067260 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067263 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067262 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067265 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067264 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067266 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067268 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067267 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067270 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067269 Nyckel 10 st
Kilskivor DIN 434 Stal galvaniskt forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106727
TOOLCRAFT 1067271 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067273 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067272 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067275 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067274 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067276 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067277 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067278 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067279 Nyckel 10 st
Kilskivor DIN 434 Stal galvaniskt forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106728
TOOLCRAFT 1067281 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067280 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067282 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067283 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067284 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067285 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067286 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067287 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067288 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067289 Nyckel 10 st
Kilskivor DIN 434 Stal galvaniskt forzinkad 50 st TOOLCRAFT 106729
TOOLCRAFT 1067290 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067292 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067291 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067293 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067295 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067294 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067296 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067297 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067298 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067299 Nyckel 10 st
Kilskivor DIN 434 Stal forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106730
TOOLCRAFT 1067301 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067300 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067303 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067302 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067304 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067305 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067307 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067306 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067308 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067309 Nyckel 10 st
Kilskivor DIN 434 Stal forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106731
TOOLCRAFT 1067310 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067311 Nyckel 10 st
TOOLCRAFT 1067313 Nyckel 5 st
TOOLCRAFT 1067312 Nyckel 5 st
TOOLCRAFT 1067314 Nyckel 5 st
TOOLCRAFT 1067315 Nyckel 5 st
TOOLCRAFT 1067316 Nyckel 5 st
TOOLCRAFT 1067317 Nyckel 5 st
TOOLCRAFT 1067318 Nyckel 5 st
Kilskivor DIN 434 Stal forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106732
TOOLCRAFT 1067319 Nyckel 5 st
TOOLCRAFT 1067321 Nyckel 5 st
TOOLCRAFT 1067320 Nyckel 5 st
TOOLCRAFT 1067324 Nyckel 5 st
TOOLCRAFT 1067322 Nyckel 5 st
TOOLCRAFT 1067323 Nyckel 5 st
TOOLCRAFT 1067325 Nyckel 5 st
TOOLCRAFT 1067328 Cylinderskruvar M4 8 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067327 Cylinderskruvar M4 6 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067326 Nyckel 5 st
TOOLCRAFT 1067329 Cylinderskruvar M4 10 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 200 st
Kilskivor DIN 434 Stal forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106733
TOOLCRAFT 1067330 Cylinderskruvar M4 12 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067331 Cylinderskruvar M4 16 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067332 Cylinderskruvar M4 20 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067333 Cylinderskruvar M4 25 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067334 Cylinderskruvar M4 30 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067335 Cylinderskruvar M4 35 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067336 Cylinderskruvar M4 40 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067337 Cylinderskruvar M5 6 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067338 Cylinderskruvar M5 8 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067339 Cylinderskruvar M5 10 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
Kilskivor DIN 434 Stal forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106734
TOOLCRAFT 1067340 Cylinderskruvar M5 12 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067341 Cylinderskruvar M5 14 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067342 Cylinderskruvar M5 16 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067344 Cylinderskruvar M5 25 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067343 Cylinderskruvar M5 20 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067345 Cylinderskruvar M5 30 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067346 Cylinderskruvar M5 35 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067347 Cylinderskruvar M5 40 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067349 Cylinderskruvar M5 50 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067348 Cylinderskruvar M5 45 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067350 Cylinderskruvar M6 8 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
Kilskivor DIN 434 Stal forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106735
TOOLCRAFT 1067351 Cylinderskruvar M6 10 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067353 Cylinderskruvar M6 14 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067352 Cylinderskruvar M6 12 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067354 Cylinderskruvar M6 16 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067357 Cylinderskruvar M6 30 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067358 Cylinderskruvar M6 35 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067355 Cylinderskruvar M6 20 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067356 Cylinderskruvar M6 25 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
Kilskivor DIN 434 Stal forzinkad 50 st TOOLCRAFT 106736
TOOLCRAFT 1067359 Cylinderskruvar M6 40 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067360 Cylinderskruvar M6 45 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067361 Cylinderskruvar M6 50 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067362 Cylinderskruvar M6 55 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067364 Cylinderskruvar M6 70 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067363 Cylinderskruvar M6 60 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067365 Cylinderskruvar M6 80 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067366 Cylinderskruvar M8 10 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067367 Cylinderskruvar M8 12 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067369 Cylinderskruvar M8 20 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067368 Cylinderskruvar M8 16 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067371 Cylinderskruvar M8 30 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067370 Cylinderskruvar M8 25 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067372 Cylinderskruvar M8 35 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067373 Cylinderskruvar M8 40 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067374 Cylinderskruvar M8 45 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067375 Cylinderskruvar M8 50 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067377 Cylinderskruvar M8 60 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067376 Cylinderskruvar M8 55 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067378 Cylinderskruvar M8 65 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
Kilskivor DIN 434 Stal forzinkad 50 st TOOLCRAFT 106738
TOOLCRAFT 1067379 Cylinderskruvar M8 70 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067380 Cylinderskruvar M8 80 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067382 Cylinderskruvar M8 100 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067383 Cylinderskruvar M10 16 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067384 Cylinderskruvar M10 20 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067381 Cylinderskruvar M8 90 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067386 Cylinderskruvar M10 30 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067385 Cylinderskruvar M10 25 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067388 Cylinderskruvar M10 40 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067387 Cylinderskruvar M10 35 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067389 Cylinderskruvar M10 45 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
Kilskivor DIN 435 Stal 100 st TOOLCRAFT 106739
TOOLCRAFT 1067390 Cylinderskruvar M10 50 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067392 Cylinderskruvar M10 60 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067391 Cylinderskruvar M10 55 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067393 Cylinderskruvar M10 70 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067394 Cylinderskruvar M10 80 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067395 Cylinderskruvar M10 90 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067396 Cylinderskruvar M10 100 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067398 Cylinderskruvar M12 25 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067397 Cylinderskruvar M12 20 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067399 Cylinderskruvar M12 30 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067401 Cylinderskruvar M12 40 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067400 Cylinderskruvar M12 35 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 50 st
Kilskivor DIN 435 Stal 100 st TOOLCRAFT 106740
TOOLCRAFT 1067402 Cylinderskruvar M12 45 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067403 Cylinderskruvar M12 50 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067405 Cylinderskruvar M12 60 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067404 Cylinderskruvar M12 55 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067406 Cylinderskruvar M12 70 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067407 Cylinderskruvar M12 80 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1067408 Cylinderskruvar M12 90 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1067409 Cylinderskruvar M12 100 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 25 st
Kilskivor DIN 435 Stal 100 st TOOLCRAFT 106741
Kilskivor DIN 435 Stal 100 st TOOLCRAFT 106742
TOOLCRAFT 1067420 Cylinderskruvar M16 90 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1067421 Cylinderskruvar M16 100 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1067422 Cylinderskruvar M20 35 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1067427 Cylinderskruvar M20 70 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1067428 Cylinderskruvar M20 80 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1067429 Cylinderskruvar M20 90 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1067430 Cylinderskruvar M20 100 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1067431 Cylinderskruvar M4 6 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
Kilskivor DIN 435 Stal 100 st TOOLCRAFT 106743
TOOLCRAFT 1067432 Cylinderskruvar M4 8 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067434 Cylinderskruvar M4 12 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1067435 Cylinderskruvar M4 16 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1067433 Cylinderskruvar M4 10 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1067436 Cylinderskruvar M4 20 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1067437 Cylinderskruvar M4 25 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1067439 Cylinderskruvar M4 35 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1067438 Cylinderskruvar M4 30 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 200 st
Kilskivor DIN 435 Stal 100 st TOOLCRAFT 106744
TOOLCRAFT 1067440 Cylinderskruvar M4 40 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1067441 Cylinderskruvar M5 6 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067442 Cylinderskruvar M5 8 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067443 Cylinderskruvar M5 10 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067444 Cylinderskruvar M5 12 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067446 Cylinderskruvar M5 20 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067445 Cylinderskruvar M5 16 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067448 Cylinderskruvar M5 30 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067447 Cylinderskruvar M5 25 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
Kilskivor DIN 435 Stal forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106745
TOOLCRAFT 1067449 Cylinderskruvar M5 35 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067451 Cylinderskruvar M5 50 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067450 Cylinderskruvar M5 40 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067452 Cylinderskruvar M6 8 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067453 Cylinderskruvar M6 10 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067454 Cylinderskruvar M6 12 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067455 Cylinderskruvar M6 16 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067456 Cylinderskruvar M6 20 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067457 Cylinderskruvar M6 25 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067458 Cylinderskruvar M6 30 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067459 Cylinderskruvar M6 35 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067460 Cylinderskruvar M6 40 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
Kilskivor DIN 435 Stal forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106746
TOOLCRAFT 1067461 Cylinderskruvar M6 45 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067462 Cylinderskruvar M6 50 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067463 Cylinderskruvar M6 55 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067464 Cylinderskruvar M6 60 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067465 Cylinderskruvar M6 70 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067466 Cylinderskruvar M6 80 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067467 Cylinderskruvar M8 10 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067468 Cylinderskruvar M8 12 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067470 Cylinderskruvar M8 20 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067469 Cylinderskruvar M8 16 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067472 Cylinderskruvar M8 30 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067471 Cylinderskruvar M8 25 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067474 Cylinderskruvar M8 40 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067473 Cylinderskruvar M8 35 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067476 Cylinderskruvar M8 50 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067475 Cylinderskruvar M8 45 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067477 Cylinderskruvar M8 55 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067478 Cylinderskruvar M8 60 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067479 Cylinderskruvar M8 70 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 50 st
Kilskivor DIN 435 Stal forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106748
TOOLCRAFT 1067481 Cylinderskruvar M8 90 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067480 Cylinderskruvar M8 80 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067482 Cylinderskruvar M10 16 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067483 Cylinderskruvar M10 20 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067484 Cylinderskruvar M10 25 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067485 Cylinderskruvar M10 30 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067486 Cylinderskruvar M10 35 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067487 Cylinderskruvar M10 40 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067489 Cylinderskruvar M10 50 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067488 Cylinderskruvar M10 45 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067490 Cylinderskruvar M10 55 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 50 st
Kilskivor DIN 435 Stal forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106749
TOOLCRAFT 1067492 Cylinderskruvar M10 70 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067491 Cylinderskruvar M10 60 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067493 Cylinderskruvar M10 80 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067494 Cylinderskruvar M10 90 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067496 Cylinderskruvar M12 16 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067495 Cylinderskruvar M10 100 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067497 Cylinderskruvar M12 20 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067498 Cylinderskruvar M12 25 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067499 Cylinderskruvar M12 30 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067500 Cylinderskruvar M12 35 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067502 Cylinderskruvar M12 45 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067501 Cylinderskruvar M12 40 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067503 Cylinderskruvar M12 50 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067504 Cylinderskruvar M12 55 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067505 Cylinderskruvar M12 60 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067507 Cylinderskruvar M12 80 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 25 st
TOOLCRAFT 1067506 Cylinderskruvar M12 70 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 25 st
Kilskivor DIN 435 Stal forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106751
TOOLCRAFT 1067518 Cylinderskruvar M16 65 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
Kilskivor DIN 435 Stal forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106752
TOOLCRAFT 1067520 Cylinderskruvar M16 80 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067521 Cylinderskruvar M16 90 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067522 Cylinderskruvar M16 100 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067523 Cylinderskruvar M16 110 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067524 Cylinderskruvar M16 120 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067525 Cylinderskruvar M16 130 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067527 Cylinderskruvar M20 30 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067526 Cylinderskruvar M16 140 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067528 Cylinderskruvar M20 35 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067529 Cylinderskruvar M20 40 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 11 mm DIN 436 Stal 100 st TOOLCRAFT 106753
TOOLCRAFT 1067531 Cylinderskruvar M20 50 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067530 Cylinderskruvar M20 45 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067533 Cylinderskruvar M20 60 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067535 Cylinderskruvar M20 70 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067536 Cylinderskruvar M20 80 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067537 Cylinderskruvar M20 90 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067539 Cylinderskruvar M20 110 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067538 Cylinderskruvar M20 100 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067541 Cylinderskruvar M20 130 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067540 Cylinderskruvar M20 120 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067543 Cylinderskruvar M20 150 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067544 Cylinderskruvar M24 50 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067545 Cylinderskruvar M24 55 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067546 Cylinderskruvar M24 60 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067547 Cylinderskruvar M24 65 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067549 Cylinderskruvar M24 80 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067548 Cylinderskruvar M24 70 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067552 Cylinderskruvar M24 110 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067550 Cylinderskruvar M24 90 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067553 Cylinderskruvar M24 120 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067554 Cylinderskruvar M24 130 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067557 Sexkantsskruvar med flans M5 12 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067556 Cylinderskruvar M24 150 mm Insexkant DIN 6912 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067558 Sexkantsskruvar med flans M5 16 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067559 Sexkantsskruvar med flans M5 20 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067560 Sexkantsskruvar med flans M5 25 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067561 Sexkantsskruvar med flans M5 30 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067562 Sexkantsskruvar med flans M6 12 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067563 Sexkantsskruvar med flans M6 16 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067564 Sexkantsskruvar med flans M6 20 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067565 Sexkantsskruvar med flans M6 25 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067567 Sexkantsskruvar med flans M6 35 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067566 Sexkantsskruvar med flans M6 30 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067568 Sexkantsskruvar med flans M6 40 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067569 Sexkantsskruvar med flans M6 45 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067570 Sexkantsskruvar med flans M8 16 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067571 Sexkantsskruvar med flans M8 20 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067574 Sexkantsskruvar med flans M8 35 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067573 Sexkantsskruvar med flans M8 30 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067572 Sexkantsskruvar med flans M8 25 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067575 Sexkantsskruvar med flans M8 40 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067576 Sexkantsskruvar med flans M8 45 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067577 Sexkantsskruvar med flans M8 50 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067578 Sexkantsskruvar med flans M10 20 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067580 Sexkantsskruvar med flans M10 30 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067579 Sexkantsskruvar med flans M10 25 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067581 Sexkantsskruvar med flans M10 35 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067582 Sexkantsskruvar med flans M10 40 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067583 Sexkantsskruvar med flans M10 45 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067585 Sexkantsskruvar med flans M10 60 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067584 Sexkantsskruvar med flans M10 50 mm Yttersexkant DIN 6921 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067586 Sexkantsmutter med flans M4 DIN 6923 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067587 Sexkantsmutter med flans M5 DIN 6923 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067589 Sexkantsmutter med flans M8 DIN 6923 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067588 Sexkantsmutter med flans M6 DIN 6923 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067590 Sexkantsmutter med flans M10 DIN 6923 Rostfritt stal A2 500 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 13.5 mm DIN 436 Stal 100 st TOOLCRAFT 106759
TOOLCRAFT 1067591 Sexkantsmutter med flans M12 DIN 6923 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1067592 Sexkantsmutter med flans M5 DIN 6923 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1067593 Sexkantsmutter med flans M6 DIN 6923 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1067594 Sexkantsmutter med flans M8 DIN 6923 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1067595 Sexkantslasmuttrar med flans M4 DIN 6923 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067596 Sexkantslasmuttrar med flans M5 DIN 6923 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067598 Sexkantslasmuttrar med flans M8 DIN 6923 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067597 Sexkantslasmuttrar med flans M6 DIN 6923 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067599 Sexkantslasmuttrar med flans M10 DIN 6923 Rostfritt stal A2 500 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 17.5 mm DIN 436 Stal 50 st TOOLCRAFT 106760
TOOLCRAFT 1067600 Sexkantslasmuttrar med flans M12 DIN 6923 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067601 Sexkantslasmuttrar med flans M4 DIN 6923 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1067602 Sexkantslasmuttrar med flans M5 DIN 6923 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1067604 Sexkantslasmuttrar med flans M8 DIN 6923 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1067605 Sexkantslasmuttrar med flans M10 DIN 6923 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1067606 Sexkantslasmuttrar med flans M12 DIN 6923 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067607 Lasmuttrar M3 ISO 7040 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067608 Lasmuttrar M4 ISO 7040 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067609 Lasmuttrar M5 ISO 7040 Rostfritt stal A2 500 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 22 mm DIN 436 Stal 50 st TOOLCRAFT 106761
TOOLCRAFT 1067610 Lasmuttrar M6 ISO 7040 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067611 Lasmuttrar M8 ISO 7040 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067612 Lasmuttrar M10 ISO 7040 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067613 Lasmuttrar M12 ISO 7040 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067614 Lasmuttrar M16 ISO 7040 Rostfritt stal A2 25 st
Brickor Inre diameter 4.3 mm ISO 7089 Rostfritt stal A2 1000 st TOOLCRAFT 1067616
Brickor Inre diameter 3 mm ISO 7089 Rostfritt stal A2 1000 st TOOLCRAFT 1067615
Brickor Inre diameter 5.3 mm ISO 7089 Rostfritt stal A2 1000 st TOOLCRAFT 1067617
Brickor Inre diameter 6.4 mm ISO 7089 Rostfritt stal A2 1000 st TOOLCRAFT 1067618
Brickor Inre diameter 10.5 mm ISO 7089 Rostfritt stal A2 1000 st TOOLCRAFT 1067619
Fyrkantsbricka Inre diameter 24 mm DIN 436 Stal 50 st TOOLCRAFT 106762
Brickor Inre diameter 15 mm ISO 7089 Rostfritt stal A2 500 st TOOLCRAFT 1067621
Brickor Inre diameter 13 mm ISO 7089 Rostfritt stal A2 500 st TOOLCRAFT 1067620
Brickor Inre diameter 21 mm ISO 7089 Rostfritt stal A2 100 st TOOLCRAFT 1067623
Brickor Inre diameter 17 mm ISO 7089 Rostfritt stal A2 100 st TOOLCRAFT 1067622
TOOLCRAFT 1066263 Forsankta skruvar M2 10 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 2000 st
TOOLCRAFT 1066262 Forsankta skruvar M2 8 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 2000 st
TOOLCRAFT 1066264 Forsankta skruvar M2 12 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 2000 st
TOOLCRAFT 1066265 Forsankta skruvar M2 16 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 2000 st
TOOLCRAFT 1066266 Forsankta skruvar M2 20 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 2000 st
TOOLCRAFT 1066267 Forsankta skruvar M2.5 3 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 2000 st
TOOLCRAFT 1066268 Forsankta skruvar M2.5 4 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 2000 st
TOOLCRAFT 1066269 Forsankta skruvar M2.5 5 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066270 Forsankta skruvar M2.5 6 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066271 Forsankta skruvar M2.5 8 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066272 Forsankta skruvar M2.5 10 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066273 Forsankta skruvar M2.5 12 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066274 Forsankta skruvar M2.5 16 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066275 Forsankta skruvar M2.5 18 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066276 Forsankta skruvar M2.5 20 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066277 Forsankta skruvar M2.5 25 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066278 Forsankta skruvar M3 4 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066280 Forsankta skruvar M3 6 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066279 Forsankta skruvar M3 5 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066282 Forsankta skruvar M3 10 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066281 Forsankta skruvar M3 8 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066284 Forsankta skruvar M3 16 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066283 Forsankta skruvar M3 12 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066285 Forsankta skruvar M3 20 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066286 Forsankta skruvar M3 25 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066287 Forsankta skruvar M3 30 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066289 Forsankta skruvar M4 6 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066288 Forsankta skruvar M4 5 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066291 Forsankta skruvar M4 10 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066290 Forsankta skruvar M4 8 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066292 Forsankta skruvar M4 12 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066293 Forsankta skruvar M4 16 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066294 Forsankta skruvar M4 20 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066295 Forsankta skruvar M4 25 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066297 Forsankta skruvar M4 35 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1066296 Forsankta skruvar M4 30 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066299 Forsankta skruvar M5 6 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066298 Forsankta skruvar M4 40 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1066300 Forsankta skruvar M5 8 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1066301 Forsankta skruvar M5 10 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1066302 Forsankta skruvar M5 12 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1066303 Forsankta skruvar M5 14 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1066304 Forsankta skruvar M5 16 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1066305 Forsankta skruvar M5 20 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1066306 Forsankta skruvar M5 25 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1066308 Forsankta skruvar M5 35 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1066307 Forsankta skruvar M5 30 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1066309 Forsankta skruvar M5 40 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1066310 Forsankta skruvar M5 45 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1066311 Forsankta skruvar M5 50 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1066312 Forsankta skruvar M6 8 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1066314 Forsankta skruvar M6 12 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1066313 Forsankta skruvar M6 10 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1066315 Forsankta skruvar M6 16 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1066316 Forsankta skruvar M6 20 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1066317 Forsankta skruvar M6 25 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1066318 Forsankta skruvar M6 30 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1066319 Forsankta skruvar M6 35 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1066320 Forsankta skruvar M6 40 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1066321 Forsankta skruvar M6 45 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1066322 Forsankta skruvar M6 50 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1066324 Forsankta skruvar M8 10 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1066323 Forsankta skruvar M6 60 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1066326 Forsankta skruvar M8 16 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1066325 Forsankta skruvar M8 12 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1066327 Forsankta skruvar M8 20 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1066328 Forsankta skruvar M8 25 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1066329 Forsankta skruvar M8 30 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1066330 Forsankta skruvar M8 35 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1066331 Forsankta skruvar M8 40 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1066332 Forsankta skruvar M8 45 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1066334 Forsankta skruvar M8 60 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1066333 Forsankta skruvar M8 50 mm Tprofil DIN 965 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1066892 Spannlasmutter M12 Rostfritt stal A2 DIN 1480 1 st
TOOLCRAFT 1066893 Spannlasmutter M16 Rostfritt stal A2 DIN 1480 1 st
TOOLCRAFT 1066897 Spannlasmutter M10 Rostfritt stal A2 DIN 1480 1 st
TOOLCRAFT 1066894 Spannlasmutter M20 Rostfritt stal A2 DIN 1480 1 st
TOOLCRAFT 1066896 Spannlasmutter M8 Rostfritt stal A2 DIN 1480 1 st
TOOLCRAFT 1066898 Spannlasmutter M12 Rostfritt stal A2 DIN 1480 1 st
TOOLCRAFT 1066899 Spannlasmutter M16 Rostfritt stal A2 DIN 1480 1 st
TOOLCRAFT 1067196 Lasbrickor Ytterdiameter 4.25 mm DIN 6799 Rostfritt stal 250 st
TOOLCRAFT 1067203 Lasbrickor Ytterdiameter 14.3 mm DIN 6799 Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1067205 Lasbrickor Ytterdiameter 18.8 mm DIN 6799 Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1067207 Lasbrickor Ytterdiameter 23.4 mm DIN 6799 Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1067206 Lasbrickor Ytterdiameter 20.4 mm DIN 6799 Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1067209 Lasbrickor Ytterdiameter 37.6 mm DIN 6799 Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1067208 Lasbrickor Ytterdiameter 29.4 mm DIN 6799 Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1067676 Spannhylsor o x L 1 mm x 8 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067675 Spannhylsor o x L 1 mm x 6 mm Rostfritt stal 1000 st
Brickor Inre diameter 31 mm ISO 7089 Rostfritt stal A2 100 st TOOLCRAFT 1067625
Brickor Inre diameter 25 mm ISO 7089 Rostfritt stal A2 100 st TOOLCRAFT 1067624
TOOLCRAFT 1067677 Spannhylsor o x L 1 mm x 10 mm Rostfritt stal 1000 st
Brickor Inre diameter 52 mm ISO 7089 Rostfritt stal A2 1 st TOOLCRAFT 1067628
Brickor Inre diameter 37 mm ISO 7089 Rostfritt stal A2 100 st TOOLCRAFT 1067626
Brickor Inre diameter 5.3 mm ISO 7089 Rostfritt stal A4 1000 st TOOLCRAFT 1067630
Brickor Inre diameter 4.3 mm ISO 7089 Rostfritt stal A4 1000 st TOOLCRAFT 1067629
Fyrkantsbricka Inre diameter 26 mm DIN 436 Stal 50 st TOOLCRAFT 106763
Brickor Inre diameter 6.4 mm ISO 7089 Rostfritt stal A4 1000 st TOOLCRAFT 1067631
Brickor Inre diameter 8.4 mm ISO 7089 Rostfritt stal A4 1000 st TOOLCRAFT 1067632
Brickor Inre diameter 13 mm ISO 7089 Rostfritt stal A4 500 st TOOLCRAFT 1067634
Brickor Inre diameter 10.5 mm ISO 7089 Rostfritt stal A4 500 st TOOLCRAFT 1067633
Brickor Inre diameter 21 mm ISO 7089 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1067636
Brickor Inre diameter 17 mm ISO 7089 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1067635
Brickor Inre diameter 25 mm ISO 7089 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1067637
Brickor Inre diameter 31 mm ISO 7089 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1067638
Brickor Inre diameter 5.3 mm ISO 7090 Rostfritt stal A2 1000 st TOOLCRAFT 1067639
Fyrkantsbricka Inre diameter 30 mm DIN 436 Stal 25 st TOOLCRAFT 106764
Brickor Inre diameter 8.4 mm ISO 7090 Rostfritt stal A2 500 st TOOLCRAFT 1067641
Brickor Inre diameter 10.5 mm ISO 7090 Rostfritt stal A2 250 st TOOLCRAFT 1067642
Brickor Inre diameter 6.4 mm ISO 7090 Rostfritt stal A2 1000 st TOOLCRAFT 1067640
Brickor Inre diameter 17 mm ISO 7090 Rostfritt stal A2 100 st TOOLCRAFT 1067644
Brickor Inre diameter 13 mm ISO 7090 Rostfritt stal A2 250 st TOOLCRAFT 1067643
Brickor Inre diameter 21 mm ISO 7090 Rostfritt stal A2 50 st TOOLCRAFT 1067645
Brickor Inre diameter 6.4 mm ISO 7090 Rostfritt stal A4 1000 st TOOLCRAFT 1067648
Brickor Inre diameter 5.3 mm ISO 7090 Rostfritt stal A4 1000 st TOOLCRAFT 1067647
Brickor Inre diameter 25 mm ISO 7090 Rostfritt stal A2 50 st TOOLCRAFT 1067646
Brickor Inre diameter 8.4 mm ISO 7090 Rostfritt stal A4 500 st TOOLCRAFT 1067649
Fyrkantsbricka Inre diameter 33 mm DIN 436 Stal 25 st TOOLCRAFT 106765
Brickor Inre diameter 10.5 mm ISO 7090 Rostfritt stal A4 250 st TOOLCRAFT 1067650
Brickor Inre diameter 13 mm ISO 7090 Rostfritt stal A4 250 st TOOLCRAFT 1067651
Brickor Inre diameter 17 mm ISO 7090 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1067652
Brickor Inre diameter 25 mm ISO 7090 Rostfritt stal A4 50 st TOOLCRAFT 1067654
Brickor Inre diameter 21 mm ISO 7090 Rostfritt stal A4 50 st TOOLCRAFT 1067653
Brickor Inre diameter 3.2 mm ISO 7093 Rostfritt stal A2 1000 st TOOLCRAFT 1067655
Brickor Inre diameter 4.3 mm ISO 7093 Rostfritt stal A2 1000 st TOOLCRAFT 1067656
Brickor Inre diameter 5.3 mm ISO 7093 Rostfritt stal A2 1000 st TOOLCRAFT 1067657
Brickor Inre diameter 6.4 mm ISO 7093 Rostfritt stal A2 1000 st TOOLCRAFT 1067658
Brickor Inre diameter 8.4 mm ISO 7093 Rostfritt stal A2 500 st TOOLCRAFT 1067659
Brickor Inre diameter 13 mm ISO 7093 Rostfritt stal A2 250 st TOOLCRAFT 1067661
Fyrkantsbricka Inre diameter 36 mm DIN 436 Stal 25 st TOOLCRAFT 106766
Brickor Inre diameter 10.5 mm ISO 7093 Rostfritt stal A2 250 st TOOLCRAFT 1067660
Brickor Inre diameter 17 mm ISO 7093 Rostfritt stal A2 100 st TOOLCRAFT 1067662
Brickor Inre diameter 21 mm ISO 7093 Rostfritt stal A2 50 st TOOLCRAFT 1067663
Brickor Inre diameter 5.3 mm ISO 7093 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1067664
Brickor Inre diameter 6.4 mm ISO 7093 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1067665
Brickor Inre diameter 10.5 mm ISO 7093 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1067667
Brickor Inre diameter 8.4 mm ISO 7093 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1067666
Brickor Inre diameter 13 mm ISO 7093 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1067668
Brickor Inre diameter 15 mm ISO 7093 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1067669
Brickor Inre diameter 17 mm ISO 7093 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1067670
Brickor Inre diameter 19 mm ISO 7093 Rostfritt stal A4 50 st TOOLCRAFT 1067671
Brickor Inre diameter 21 mm ISO 7093 Rostfritt stal A4 50 st TOOLCRAFT 1067672
Brickor Inre diameter 23 mm ISO 7093 Rostfritt stal A4 10 st TOOLCRAFT 1067673
Fyrkantsbricka Inre diameter 39 mm DIN 436 Stal 25 st TOOLCRAFT 106768
Brickor Inre diameter 25 mm ISO 7093 Rostfritt stal A4 10 st TOOLCRAFT 1067674
Fyrkantsbricka Inre diameter 11 mm DIN 436 Stal galvaniskt forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106772
TOOLCRAFT 1067719 Spannhylsor o x L 4 mm x 8 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067720 Spannhylsor o x L 4 mm x 10 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067723 Spannhylsor o x L 4 mm x 16 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067721 Spannhylsor o x L 4 mm x 12 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067722 Spannhylsor o x L 4 mm x 14 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067724 Spannhylsor o x L 4 mm x 18 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067725 Spannhylsor o x L 4 mm x 20 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067726 Spannhylsor o x L 4 mm x 22 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067727 Spannhylsor o x L 4 mm x 24 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067728 Spannhylsor o x L 4 mm x 26 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067729 Spannhylsor o x L 4 mm x 28 mm Rostfritt stal 500 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 13.5 mm DIN 436 Stal galvaniskt forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106773
TOOLCRAFT 1067731 Spannhylsor o x L 4 mm x 32 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067730 Spannhylsor o x L 4 mm x 30 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067732 Spannhylsor o x L 4 mm x 35 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067733 Spannhylsor o x L 4 mm x 40 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067734 Spannhylsor o x L 4 mm x 45 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067735 Spannhylsor o x L 4 mm x 50 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067737 Spannhylsor o x L 5 mm x 12 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067738 Spannhylsor o x L 5 mm x 14 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067739 Spannhylsor o x L 5 mm x 16 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067740 Spannhylsor o x L 5 mm x 18 mm Rostfritt stal 500 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 17.5 mm DIN 436 Stal galvaniskt forzinkad 50 st TOOLCRAFT 106774
TOOLCRAFT 1067741 Spannhylsor o x L 5 mm x 20 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067742 Spannhylsor o x L 5 mm x 22 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067743 Spannhylsor o x L 5 mm x 24 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067745 Spannhylsor o x L 5 mm x 28 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067744 Spannhylsor o x L 5 mm x 26 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067746 Spannhylsor o x L 5 mm x 30 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067747 Spannhylsor o x L 5 mm x 32 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067748 Spannhylsor o x L 5 mm x 35 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067749 Spannhylsor o x L 5 mm x 40 mm Rostfritt stal 500 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 22 mm DIN 436 Stal galvaniskt forzinkad 50 st TOOLCRAFT 106775
TOOLCRAFT 1067751 Spannhylsor o x L 5 mm x 50 mm Rostfritt stal 250 st
TOOLCRAFT 1067750 Spannhylsor o x L 5 mm x 45 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067753 Spannhylsor o x L 6 mm x 14 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067752 Spannhylsor o x L 6 mm x 12 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067755 Spannhylsor o x L 6 mm x 18 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067754 Spannhylsor o x L 6 mm x 16 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067756 Spannhylsor o x L 6 mm x 20 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067757 Spannhylsor o x L 6 mm x 22 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067758 Spannhylsor o x L 6 mm x 24 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067759 Spannhylsor o x L 6 mm x 26 mm Rostfritt stal 500 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 24 mm DIN 436 Stal galvaniskt forzinkad 50 st TOOLCRAFT 106776
TOOLCRAFT 1067760 Spannhylsor o x L 6 mm x 28 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067761 Spannhylsor o x L 6 mm x 30 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067762 Spannhylsor o x L 6 mm x 32 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067763 Spannhylsor o x L 6 mm x 35 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067764 Spannhylsor o x L 6 mm x 40 mm Rostfritt stal 250 st
TOOLCRAFT 1067765 Spannhylsor o x L 6 mm x 45 mm Rostfritt stal 250 st
TOOLCRAFT 1067766 Spannhylsor o x L 6 mm x 50 mm Rostfritt stal 250 st
TOOLCRAFT 1067767 Spannhylsor o x L 8 mm x 16 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067768 Spannhylsor o x L 8 mm x 18 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067769 Spannhylsor o x L 8 mm x 20 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067770 Spannhylsor o x L 8 mm x 22 mm Rostfritt stal 500 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 26 mm DIN 436 Stal galvaniskt forzinkad 25 st TOOLCRAFT 106777
TOOLCRAFT 1067772 Spannhylsor o x L 8 mm x 26 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067771 Spannhylsor o x L 8 mm x 24 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067773 Spannhylsor o x L 8 mm x 28 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067774 Spannhylsor o x L 8 mm x 30 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067775 Spannhylsor o x L 8 mm x 32 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067776 Spannhylsor o x L 8 mm x 35 mm Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1067777 Spannhylsor o x L 8 mm x 40 mm Rostfritt stal 250 st
TOOLCRAFT 1067778 Spannhylsor o x L 8 mm x 45 mm Rostfritt stal 250 st
TOOLCRAFT 1067779 Spannhylsor o x L 8 mm x 50 mm Rostfritt stal 250 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 30 mm DIN 436 Stal galvaniskt forzinkad 25 st TOOLCRAFT 106778
Brickor Inre diameter 8.4 mm DIN 7349 Rostfritt stal A2 100 st TOOLCRAFT 1067784
Brickor Inre diameter 10.5 mm DIN 7349 Rostfritt stal A2 100 st TOOLCRAFT 1067785
Brickor Inre diameter 13 mm DIN 7349 Rostfritt stal A2 50 st TOOLCRAFT 1067786
Brickor Inre diameter 17 mm DIN 7349 Rostfritt stal A2 50 st TOOLCRAFT 1067787
Brickor Inre diameter 25 mm DIN 7349 Rostfritt stal A2 25 st TOOLCRAFT 1067789
Brickor Inre diameter 21 mm DIN 7349 Rostfritt stal A2 25 st TOOLCRAFT 1067788
Brickor Inre diameter 8.4 mm DIN 7349 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1067790
Fyrkantsbricka Inre diameter 33 mm DIN 436 Stal galvaniskt forzinkad 25 st TOOLCRAFT 106779
Brickor Inre diameter 10.5 mm DIN 7349 Rostfritt stal A4 50 st TOOLCRAFT 1067791
Brickor Inre diameter 13 mm DIN 7349 Rostfritt stal A4 50 st TOOLCRAFT 1067792
Brickor Inre diameter 17 mm DIN 7349 Rostfritt stal A4 50 st TOOLCRAFT 1067793
Brickor Inre diameter 21 mm DIN 7349 Rostfritt stal A4 25 st TOOLCRAFT 1067794
TOOLCRAFT 1067795 Axelskruv M5 10 mm Insexkant ISO 7379 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067796 Axelskruv M5 12 mm Insexkant ISO 7379 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067799 Axelskruv M5 25 mm Insexkant ISO 7379 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067798 Axelskruv M5 20 mm Insexkant ISO 7379 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067801 Axelskruv M6 16 mm Insexkant ISO 7379 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067800 Axelskruv M6 12 mm Insexkant ISO 7379 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067803 Axelskruv M6 25 mm Insexkant ISO 7379 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067802 Axelskruv M6 20 mm Insexkant ISO 7379 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067804 Axelskruv M8 16 mm Insexkant ISO 7379 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067805 Axelskruv M8 20 mm Insexkant ISO 7379 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067806 Axelskruv M8 25 mm Insexkant ISO 7379 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067807 Axelskruv M8 30 mm Insexkant ISO 7379 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067808 Axelskruv M10 20 mm Insexkant ISO 7379 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067809 Axelskruv M10 25 mm Insexkant ISO 7379 Rostfritt stal A2 50 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 36 mm DIN 436 Stal galvaniskt forzinkad 25 st TOOLCRAFT 106781
TOOLCRAFT 1067810 Axelskruv M10 30 mm Insexkant ISO 7379 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067812 Axelskruv M12 30 mm Insexkant ISO 7379 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1067811 Axelskruv M10 40 mm Insexkant ISO 7379 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067813 Axelskruv M12 40 mm Insexkant ISO 7379 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1067814 Axelskruv M12 50 mm Insexkant ISO 7379 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1067816 Skruv linsformad M3 5 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067815 Skruv linsformad M3 4 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067817 Skruv linsformad M3 6 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067818 Skruv linsformad M3 8 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067819 Skruv linsformad M3 10 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067820 Skruv linsformad M3 12 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067821 Skruv linsformad M3 16 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067822 Skruv linsformad M3 20 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067823 Skruv linsformad M3 25 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067824 Skruv linsformad M4 4 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067826 Skruv linsformad M4 6 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067825 Skruv linsformad M4 5 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067828 Skruv linsformad M4 10 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067827 Skruv linsformad M4 8 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 39 mm DIN 436 Stal galvaniskt forzinkad 25 st TOOLCRAFT 106783
TOOLCRAFT 1067829 Skruv linsformad M4 12 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067830 Skruv linsformad M4 16 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067831 Skruv linsformad M4 20 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067832 Skruv linsformad M4 25 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067833 Skruv linsformad M4 30 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067834 Skruv linsformad M5 6 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067835 Skruv linsformad M5 8 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067836 Skruv linsformad M5 10 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067837 Skruv linsformad M5 12 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067839 Skruv linsformad M5 20 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067838 Skruv linsformad M5 16 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 11 mm DIN 436 Stal forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106784
TOOLCRAFT 1067840 Skruv linsformad M5 25 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067841 Skruv linsformad M5 30 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067842 Skruv linsformad M5 40 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067844 Skruv linsformad M6 8 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067843 Skruv linsformad M5 45 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067845 Skruv linsformad M6 10 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067846 Skruv linsformad M6 12 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067847 Skruv linsformad M6 16 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067849 Skruv linsformad M6 25 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067848 Skruv linsformad M6 20 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067850 Skruv linsformad M6 30 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 500 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 13.5 mm DIN 436 Stal forzinkad 100 st TOOLCRAFT 106785
TOOLCRAFT 1067678 Spannhylsor o x L 1 mm x 12 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067680 Spannhylsor o x L 1.5 mm x 5 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067681 Spannhylsor o x L 1.5 mm x 6 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067682 Spannhylsor o x L 1.5 mm x 8 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067683 Spannhylsor o x L 1.5 mm x 10 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067684 Spannhylsor o x L 1.5 mm x 12 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067686 Spannhylsor o x L 2 mm x 5 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067685 Spannhylsor o x L 2 mm x 4 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067687 Spannhylsor o x L 2 mm x 6 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067688 Spannhylsor o x L 2 mm x 8 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067689 Spannhylsor o x L 2 mm x 10 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067690 Spannhylsor o x L 2 mm x 12 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067691 Spannhylsor o x L 2 mm x 14 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067692 Spannhylsor o x L 2 mm x 16 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067693 Spannhylsor o x L 2 mm x 18 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067694 Spannhylsor o x L 2 mm x 20 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067696 Spannhylsor o x L 2.5 mm x 6 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067695 Spannhylsor o x L 2.5 mm x 5 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067697 Spannhylsor o x L 2.5 mm x 8 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067698 Spannhylsor o x L 2.5 mm x 10 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067699 Spannhylsor o x L 2.5 mm x 12 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067700 Spannhylsor o x L 2.5 mm x 14 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067702 Spannhylsor o x L 2.5 mm x 18 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067701 Spannhylsor o x L 2.5 mm x 16 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067703 Spannhylsor o x L 2.5 mm x 20 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067704 Spannhylsor o x L 2.5 mm x 22 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067705 Spannhylsor o x L 2.5 mm x 24 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067706 Spannhylsor o x L 3 mm x 8 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067707 Spannhylsor o x L 3 mm x 10 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067708 Spannhylsor o x L 3 mm x 12 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067709 Spannhylsor o x L 3 mm x 14 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067710 Spannhylsor o x L 3 mm x 16 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067712 Spannhylsor o x L 3 mm x 20 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067713 Spannhylsor o x L 3 mm x 22 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067711 Spannhylsor o x L 3 mm x 18 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067715 Spannhylsor o x L 3 mm x 26 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067714 Spannhylsor o x L 3 mm x 24 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067716 Spannhylsor o x L 3 mm x 28 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067718 Spannhylsor o x L 3 mm x 32 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067717 Spannhylsor o x L 3 mm x 30 mm Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1067929 Cylinder platskruvar 4.8 mm 13 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067930 Cylinder platskruvar 4.8 mm 16 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067931 Cylinder platskruvar 4.8 mm 19 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067932 Cylinder platskruvar 4.8 mm 22 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067933 Cylinder platskruvar 4.8 mm 25 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067936 Cylinder platskruvar 4.8 mm 45 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067934 Cylinder platskruvar 4.8 mm 32 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067935 Cylinder platskruvar 4.8 mm 38 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067938 Cylinder platskruvar 4.8 mm 60 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067937 Cylinder platskruvar 4.8 mm 50 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067940 Cylinder platskruvar 5.5 mm 16 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067939 Cylinder platskruvar 4.8 mm 70 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067941 Cylinder platskruvar 5.5 mm 19 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067942 Cylinder platskruvar 5.5 mm 22 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067943 Cylinder platskruvar 5.5 mm 25 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067944 Cylinder platskruvar 5.5 mm 32 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067945 Cylinder platskruvar 5.5 mm 38 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1067946 Cylinder platskruvar 5.5 mm 45 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1067947 Cylinder platskruvar 5.5 mm 50 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067948 Cylinder platskruvar 5.5 mm 60 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067949 Cylinder platskruvar 5.5 mm 70 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067950 Cylinder platskruvar 6.3 mm 16 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067951 Cylinder platskruvar 6.3 mm 19 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067952 Cylinder platskruvar 6.3 mm 22 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067953 Cylinder platskruvar 6.3 mm 25 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067954 Cylinder platskruvar 6.3 mm 32 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067955 Cylinder platskruvar 6.3 mm 38 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067956 Cylinder platskruvar 6.3 mm 45 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067957 Cylinder platskruvar 6.3 mm 50 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1067958 Cylinder platskruvar 6.3 mm 60 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067960 Sexkantsplatskruv 2.9 mm 9.5 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067959 Cylinder platskruvar 6.3 mm 70 mm Insexkant 88312 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067961 Sexkantsplatskruv 2.9 mm 13 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067963 Sexkantsplatskruv 2.9 mm 22 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067962 Sexkantsplatskruv 2.9 mm 16 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067964 Sexkantsplatskruv 2.9 mm 25 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067965 Sexkantsplatskruv 2.9 mm 32 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067966 Sexkantsplatskruv 3.5 mm 9.5 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067967 Sexkantsplatskruv 3.5 mm 13 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067970 Sexkantsplatskruv 3.5 mm 22 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067968 Sexkantsplatskruv 3.5 mm 16 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067969 Sexkantsplatskruv 3.5 mm 19 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067971 Sexkantsplatskruv 3.5 mm 25 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067972 Sexkantsplatskruv 3.5 mm 32 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067973 Sexkantsplatskruv 3.5 mm 38 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067974 Sexkantsplatskruv 3.9 mm 9.5 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067976 Sexkantsplatskruv 3.9 mm 16 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067975 Sexkantsplatskruv 3.9 mm 13 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067978 Sexkantsplatskruv 3.9 mm 22 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067977 Sexkantsplatskruv 3.9 mm 19 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067980 Sexkantsplatskruv 3.9 mm 32 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067979 Sexkantsplatskruv 3.9 mm 25 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067981 Sexkantsplatskruv 4.2 mm 9.5 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067982 Sexkantsplatskruv 4.2 mm 13 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067983 Sexkantsplatskruv 4.2 mm 16 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067985 Sexkantsplatskruv 4.2 mm 22 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067986 Sexkantsplatskruv 4.2 mm 25 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067984 Sexkantsplatskruv 4.2 mm 19 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067987 Sexkantsplatskruv 4.2 mm 32 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067990 Sexkantsplatskruv 4.2 mm 50 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067988 Sexkantsplatskruv 4.2 mm 38 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067989 Sexkantsplatskruv 4.2 mm 45 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067992 Sexkantsplatskruv 4.8 mm 16 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067991 Sexkantsplatskruv 4.8 mm 13 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067993 Sexkantsplatskruv 4.8 mm 19 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067994 Sexkantsplatskruv 4.8 mm 22 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067995 Sexkantsplatskruv 4.8 mm 25 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067996 Sexkantsplatskruv 4.8 mm 32 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067997 Sexkantsplatskruv 4.8 mm 38 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067998 Sexkantsplatskruv 4.8 mm 45 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068000 Sexkantsplatskruv 5.5 mm 13 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1067999 Sexkantsplatskruv 4.8 mm 50 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068002 Sexkantsplatskruv 5.5 mm 19 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068001 Sexkantsplatskruv 5.5 mm 16 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068004 Sexkantsplatskruv 5.5 mm 25 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068003 Sexkantsplatskruv 5.5 mm 22 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068005 Sexkantsplatskruv 5.5 mm 32 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068007 Sexkantsplatskruv 5.5 mm 45 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068006 Sexkantsplatskruv 5.5 mm 38 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068008 Sexkantsplatskruv 5.5 mm 50 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068009 Sexkantsplatskruv 6.3 mm 13 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068010 Sexkantsplatskruv 6.3 mm 16 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068013 Sexkantsplatskruv 6.3 mm 25 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068011 Sexkantsplatskruv 6.3 mm 19 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068012 Sexkantsplatskruv 6.3 mm 22 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068014 Sexkantsplatskruv 6.3 mm 32 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068015 Sexkantsplatskruv 6.3 mm 38 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068016 Sexkantsplatskruv 6.3 mm 45 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068017 Sexkantsplatskruv 6.3 mm 50 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068018 Sexkantsplatskruv 6.3 mm 60 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068019 Sexkantsplatskruv 6.3 mm 70 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068020 Sexkantsplatskruv 8 mm 16 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068022 Sexkantsplatskruv 8 mm 22 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068021 Sexkantsplatskruv 8 mm 19 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068023 Sexkantsplatskruv 8 mm 25 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068024 Sexkantsplatskruv 8 mm 32 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068025 Sexkantsplatskruv 8 mm 38 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068026 Sexkantsplatskruv 8 mm 45 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068027 Sexkantsplatskruv 8 mm 50 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068028 Sexkantsplatskruv 8 mm 60 mm Yttersexkant DIN 7976 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068045 Linsplatskruvar 2.2 mm 4.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068046 Linsplatskruvar 2.2 mm 6.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068048 Linsplatskruvar 2.2 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068047 Linsplatskruvar 2.2 mm 9.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068049 Linsplatskruvar 2.2 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068050 Linsplatskruvar 2.2 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068051 Linsplatskruvar 2.9 mm 6.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068052 Linsplatskruvar 2.9 mm 9.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068053 Linsplatskruvar 2.9 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068054 Linsplatskruvar 2.9 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068055 Linsplatskruvar 2.9 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068056 Linsplatskruvar 2.9 mm 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068057 Linsplatskruvar 2.9 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068058 Linsplatskruvar 3.5 mm 6.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068059 Linsplatskruvar 3.5 mm 9.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068060 Linsplatskruvar 3.5 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068061 Linsplatskruvar 3.5 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068062 Linsplatskruvar 3.5 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068063 Linsplatskruvar 3.5 mm 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068064 Linsplatskruvar 3.5 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068066 Linsplatskruvar 3.5 mm 38 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068065 Linsplatskruvar 3.5 mm 32 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068067 Linsplatskruvar 3.5 mm 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068068 Linsplatskruvar 3.5 mm 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068069 Linsplatskruvar 3.5 mm 60 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068070 Linsplatskruvar 3.9 mm 9.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068073 Linsplatskruvar 3.9 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068071 Linsplatskruvar 3.9 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068072 Linsplatskruvar 3.9 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068075 Linsplatskruvar 3.9 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068076 Linsplatskruvar 3.9 mm 32 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068074 Linsplatskruvar 3.9 mm 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068077 Linsplatskruvar 3.9 mm 38 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068079 Linsplatskruvar 3.9 mm 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068078 Linsplatskruvar 3.9 mm 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068081 Linsplatskruvar 4.2 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068080 Linsplatskruvar 4.2 mm 9.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068083 Linsplatskruvar 4.2 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068082 Linsplatskruvar 4.2 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068084 Linsplatskruvar 4.2 mm 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068086 Linsplatskruvar 4.2 mm 32 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068085 Linsplatskruvar 4.2 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068088 Linsplatskruvar 4.2 mm 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068087 Linsplatskruvar 4.2 mm 38 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068089 Linsplatskruvar 4.2 mm 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068091 Linsplatskruvar 4.8 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068090 Linsplatskruvar 4.8 mm 9.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
Linsplatskruvar 4.8 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st TOOLCRAFT 1068093
TOOLCRAFT 1068092 Linsplatskruvar 4.8 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068094 Linsplatskruvar 4.8 mm 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068095 Linsplatskruvar 4.8 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068096 Linsplatskruvar 4.8 mm 32 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068097 Linsplatskruvar 4.8 mm 38 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068098 Linsplatskruvar 4.8 mm 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068099 Linsplatskruvar 4.8 mm 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068102 Linsplatskruvar 4.8 mm 80 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068100 Linsplatskruvar 4.8 mm 60 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068101 Linsplatskruvar 4.8 mm 70 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068103 Linsplatskruvar 4.8 mm 90 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068104 Linsplatskruvar 4.8 mm 100 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068105 Linsplatskruvar 4.8 mm 120 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068106 Linsplatskruvar 5.5 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068107 Linsplatskruvar 5.5 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068110 Linsplatskruvar 5.5 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068108 Linsplatskruvar 5.5 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068109 Linsplatskruvar 5.5 mm 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068111 Linsplatskruvar 5.5 mm 32 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068114 Linsplatskruvar 5.5 mm 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068115 Linsplatskruvar 5.5 mm 60 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068112 Linsplatskruvar 5.5 mm 38 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068113 Linsplatskruvar 5.5 mm 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068117 Linsplatskruvar 5.5 mm 80 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068116 Linsplatskruvar 5.5 mm 70 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068118 Linsplatskruvar 5.5 mm 90 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068121 Linsplatskruvar 6.3 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068120 Linsplatskruvar 6.3 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068119 Linsplatskruvar 5.5 mm 100 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068122 Linsplatskruvar 6.3 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068123 Linsplatskruvar 6.3 mm 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068125 Linsplatskruvar 6.3 mm 32 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068124 Linsplatskruvar 6.3 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068127 Linsplatskruvar 6.3 mm 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068126 Linsplatskruvar 6.3 mm 38 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068128 Linsplatskruvar 6.3 mm 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068129 Linsplatskruvar 6.3 mm 60 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068130 Linsplatskruvar 6.3 mm 70 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068131 Linsplatskruvar 6.3 mm 80 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068132 Linsplatskruvar 6.3 mm 90 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068133 Linsplatskruvar 6.3 mm 100 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068135 Linsplatskruvar 2.9 mm 9.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068134 Linsplatskruvar 2.9 mm 6.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068136 Linsplatskruvar 2.9 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068140 Linsplatskruvar 3.5 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068139 Linsplatskruvar 3.5 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068137 Linsplatskruvar 2.9 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068138 Linsplatskruvar 3.5 mm 9.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068141 Linsplatskruvar 3.9 mm 9.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068142 Linsplatskruvar 3.9 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068143 Linsplatskruvar 4.2 mm 9.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068144 Linsplatskruvar 2.2 mm 4.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068145 Linsplatskruvar 2.2 mm 6.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068146 Linsplatskruvar 2.2 mm 9.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068147 Linsplatskruvar 2.2 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068148 Linsplatskruvar 2.2 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068149 Linsplatskruvar 2.2 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068152 Linsplatskruvar 2.9 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068151 Linsplatskruvar 2.9 mm 9.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068150 Linsplatskruvar 2.9 mm 6.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068153 Linsplatskruvar 2.9 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068154 Linsplatskruvar 2.9 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068155 Linsplatskruvar 2.9 mm 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068156 Linsplatskruvar 2.9 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068158 Linsplatskruvar 3.5 mm 9.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068157 Linsplatskruvar 3.5 mm 6.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068160 Linsplatskruvar 3.5 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068159 Linsplatskruvar 3.5 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068161 Linsplatskruvar 3.5 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068162 Linsplatskruvar 3.5 mm 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068163 Linsplatskruvar 3.5 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068164 Linsplatskruvar 3.5 mm 32 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068167 Linsplatskruvar 3.9 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068165 Linsplatskruvar 3.5 mm 38 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068168 Linsplatskruvar 3.9 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068169 Linsplatskruvar 3.9 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068171 Linsplatskruvar 3.9 mm 32 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068172 Linsplatskruvar 3.9 mm 38 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068170 Linsplatskruvar 3.9 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068173 Linsplatskruvar 3.9 mm 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068174 Linsplatskruvar 3.9 mm 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068176 Linsplatskruvar 4.2 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068175 Linsplatskruvar 4.2 mm 9.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068177 Linsplatskruvar 4.2 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068178 Linsplatskruvar 4.2 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068179 Linsplatskruvar 4.2 mm 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068180 Linsplatskruvar 4.2 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068182 Linsplatskruvar 4.2 mm 38 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068181 Linsplatskruvar 4.2 mm 32 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068183 Linsplatskruvar 4.2 mm 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068184 Linsplatskruvar 4.8 mm 9.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068185 Linsplatskruvar 4.8 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068186 Linsplatskruvar 4.8 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068188 Linsplatskruvar 4.8 mm 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068187 Linsplatskruvar 4.8 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068189 Linsplatskruvar 4.8 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068190 Linsplatskruvar 4.8 mm 32 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1068191 Linsplatskruvar 4.8 mm 38 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1068192 Linsplatskruvar 4.8 mm 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1068194 Linsplatskruvar 4.8 mm 60 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1068193 Linsplatskruvar 4.8 mm 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1068196 Linsplatskruvar 4.8 mm 90 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068195 Linsplatskruvar 4.8 mm 70 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1068198 Linsplatskruvar 5.5 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068197 Linsplatskruvar 4.8 mm 100 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068199 Linsplatskruvar 5.5 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068201 Linsplatskruvar 5.5 mm 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068200 Linsplatskruvar 5.5 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068202 Linsplatskruvar 5.5 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068204 Linsplatskruvar 5.5 mm 38 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1068203 Linsplatskruvar 5.5 mm 32 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1068205 Linsplatskruvar 5.5 mm 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1068206 Linsplatskruvar 5.5 mm 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1068207 Linsplatskruvar 5.5 mm 60 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068208 Linsplatskruvar 6.3 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1068209 Linsplatskruvar 6.3 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068210 Linsplatskruvar 6.3 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1068211 Linsplatskruvar 6.3 mm 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1068212 Linsplatskruvar 6.3 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1068214 Linsplatskruvar 6.3 mm 38 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1068213 Linsplatskruvar 6.3 mm 32 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1068215 Linsplatskruvar 6.3 mm 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1068218 Forsankta platskruvar 2.2 mm 6.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068216 Linsplatskruvar 6.3 mm 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7981 Rostfritt stal A4 250 st
TOOLCRAFT 1068219 Forsankta platskruvar 2.2 mm 9.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068220 Forsankta platskruvar 2.2 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068222 Forsankta platskruvar 2.2 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068221 Forsankta platskruvar 2.2 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068223 Forsankta platskruvar 2.9 mm 6.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068224 Forsankta platskruvar 2.9 mm 9.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068226 Forsankta platskruvar 2.9 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068225 Forsankta platskruvar 2.9 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068228 Forsankta platskruvar 2.9 mm 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068227 Forsankta platskruvar 2.9 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068229 Forsankta platskruvar 2.9 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068230 Forsankta platskruvar 3.5 mm 9.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068231 Forsankta platskruvar 3.5 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068232 Forsankta platskruvar 3.5 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068233 Forsankta platskruvar 3.5 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068235 Forsankta platskruvar 3.5 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068234 Forsankta platskruvar 3.5 mm 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068236 Forsankta platskruvar 3.5 mm 32 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068237 Forsankta platskruvar 3.5 mm 38 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068238 Forsankta platskruvar 3.5 mm 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068239 Forsankta platskruvar 3.5 mm 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068240 Forsankta platskruvar 3.5 mm 60 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068241 Forsankta platskruvar 3.9 mm 9.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068243 Forsankta platskruvar 3.9 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068242 Forsankta platskruvar 3.9 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068245 Forsankta platskruvar 3.9 mm 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068244 Forsankta platskruvar 3.9 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068247 Forsankta platskruvar 3.9 mm 32 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068246 Forsankta platskruvar 3.9 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068249 Forsankta platskruvar 3.9 mm 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068248 Forsankta platskruvar 3.9 mm 38 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068251 Forsankta platskruvar 3.9 mm 60 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068250 Forsankta platskruvar 3.9 mm 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068253 Forsankta platskruvar 4.2 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068252 Forsankta platskruvar 4.2 mm 9.5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068254 Forsankta platskruvar 4.2 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068256 Forsankta platskruvar 4.2 mm 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068255 Forsankta platskruvar 4.2 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068257 Forsankta platskruvar 4.2 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068258 Forsankta platskruvar 4.2 mm 32 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068259 Forsankta platskruvar 4.2 mm 38 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068260 Forsankta platskruvar 4.2 mm 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068262 Forsankta platskruvar 4.2 mm 60 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068261 Forsankta platskruvar 4.2 mm 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068264 Forsankta platskruvar 4.8 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068263 Forsankta platskruvar 4.8 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068266 Forsankta platskruvar 4.8 mm 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068265 Forsankta platskruvar 4.8 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068268 Forsankta platskruvar 4.8 mm 32 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068267 Forsankta platskruvar 4.8 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068269 Forsankta platskruvar 4.8 mm 38 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068270 Forsankta platskruvar 4.8 mm 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068271 Forsankta platskruvar 4.8 mm 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068272 Forsankta platskruvar 4.8 mm 55 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068274 Forsankta platskruvar 4.8 mm 70 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068273 Forsankta platskruvar 4.8 mm 60 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068276 Forsankta platskruvar 4.8 mm 90 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068275 Forsankta platskruvar 4.8 mm 80 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068277 Forsankta platskruvar 4.8 mm 100 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068278 Forsankta platskruvar 5.5 mm 13 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068279 Forsankta platskruvar 5.5 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068280 Forsankta platskruvar 5.5 mm 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068281 Forsankta platskruvar 5.5 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068282 Forsankta platskruvar 5.5 mm 32 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068283 Forsankta platskruvar 5.5 mm 38 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068284 Forsankta platskruvar 5.5 mm 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068285 Forsankta platskruvar 5.5 mm 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068286 Forsankta platskruvar 5.5 mm 60 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068287 Forsankta platskruvar 6.3 mm 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068288 Forsankta platskruvar 6.3 mm 19 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068290 Forsankta platskruvar 6.3 mm 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068289 Forsankta platskruvar 6.3 mm 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068291 Forsankta platskruvar 6.3 mm 32 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068292 Forsankta platskruvar 6.3 mm 38 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068295 Slitsad platskruv 2.9 mm 9.5 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068293 Forsankta platskruvar 6.3 mm 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068294 Forsankta platskruvar 6.3 mm 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7982 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068296 Slitsad platskruv 2.9 mm 13 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068297 Slitsad platskruv 2.9 mm 16 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068299 Slitsad platskruv 2.9 mm 22 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068298 Slitsad platskruv 2.9 mm 19 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068300 Slitsad platskruv 2.9 mm 25 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068301 Slitsad platskruv 3.5 mm 9.5 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068302 Slitsad platskruv 3.5 mm 13 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068304 Slitsad platskruv 3.5 mm 19 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068303 Slitsad platskruv 3.5 mm 16 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068305 Slitsad platskruv 3.5 mm 22 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1067851 Skruv linsformad M6 35 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067852 Skruv linsformad M6 40 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067853 Skruv linsformad M6 45 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067854 Skruv linsformad M6 50 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067855 Skruv linsformad M6 60 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067856 Skruv linsformad M8 10 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067857 Skruv linsformad M8 12 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067859 Skruv linsformad M8 20 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067858 Skruv linsformad M8 16 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 200 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 17.5 mm DIN 436 Stal forzinkad 50 st TOOLCRAFT 106786
TOOLCRAFT 1067860 Skruv linsformad M8 25 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067861 Skruv linsformad M8 30 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067863 Skruv linsformad M8 40 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067862 Skruv linsformad M8 35 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067865 Skruv linsformad M8 50 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067864 Skruv linsformad M8 45 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067866 Skruv linsformad M8 60 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067867 Skruv linsformad M10 20 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067868 Skruv linsformad M10 25 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1067869 Skruv linsformad M10 30 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 200 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 22 mm DIN 436 Stal forzinkad 50 st TOOLCRAFT 106787
TOOLCRAFT 1067870 Skruv linsformad M10 40 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067871 Skruv linsformad M10 50 mm Insexkant ISO 7380 Rostfritt stal A2 100 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 24 mm DIN 436 Stal forzinkad 50 st TOOLCRAFT 106788
TOOLCRAFT 1067903 Lasskruvar M10 Yttersexkant DIN 7604 Rostfritt stal A4 10 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 26 mm DIN 436 Stal forzinkad 50 st TOOLCRAFT 106790
TOOLCRAFT 1067905 Lasskruvar M14 Yttersexkant DIN 7604 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067904 Lasskruvar M12 Yttersexkant DIN 7604 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067906 Lasskruvar M16 Yttersexkant DIN 7604 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067907 Lasskruvar M18 Yttersexkant DIN 7604 Rostfritt stal A4 1 st
TOOLCRAFT 1067909 Sexkantsskruvar med tunna skaft M8 20 mm Yttersexkant DIN 7964 Rostfritt stal A2 100 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 30 mm DIN 436 Stal forzinkad 25 st TOOLCRAFT 106791
TOOLCRAFT 1067910 Sexkantsskruvar med tunna skaft M8 30 mm Yttersexkant DIN 7964 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1067912 Sexkantsskruvar med tunna skaft M10 35 mm Yttersexkant DIN 7964 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067911 Sexkantsskruvar med tunna skaft M10 25 mm Yttersexkant DIN 7964 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1067914 Lasmuttrar M10 DIN 7967 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067913 Lasmuttrar M8 DIN 7967 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067915 Lasmuttrar M12 DIN 7967 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067916 Lasmuttrar M16 DIN 7967 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1067917 Lasmuttrar M20 DIN 7967 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067918 Lasmuttrar M24 DIN 7967 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1067919 Lasmuttrar M27 DIN 7967 Rostfritt stal A4 10 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 33 mm DIN 436 Stal forzinkad 25 st TOOLCRAFT 106792
TOOLCRAFT 1067922 Lasmuttrar M8 DIN 7967 Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1067920 Lasmuttrar M30 DIN 7967 Rostfritt stal A4 10 st
TOOLCRAFT 1067921 Lasmuttrar M6 DIN 7967 Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1067923 Lasmuttrar M10 DIN 7967 Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1067924 Lasmuttrar M12 DIN 7967 Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1067925 Lasmuttrar M16 DIN 7967 Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1067926 Lasmuttrar M20 DIN 7967 Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1067927 Lasmuttrar M24 DIN 7967 Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1067928 Lasmuttrar M30 DIN 7967 Rostfritt stal 50 st
Fyrkantsbricka Inre diameter 36 mm DIN 436 Stal forzinkad 25 st TOOLCRAFT 106793
Fyrkantsbricka Inre diameter 39 mm DIN 436 Stal forzinkad 25 st TOOLCRAFT 106795
TOOLCRAFT 1068029 Fjaderringar Inre diameter 4 mm DIN 7980 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068031 Fjaderringar Inre diameter 6 mm DIN 7980 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068030 Fjaderringar Inre diameter 5 mm DIN 7980 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068032 Fjaderringar Inre diameter 8 mm DIN 7980 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068033 Fjaderringar Inre diameter 10 mm DIN 7980 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068034 Fjaderringar Inre diameter 122 mm DIN 7980 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068035 Fjaderringar Inre diameter 16 mm DIN 7980 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068036 Fjaderringar Inre diameter 20 mm DIN 7980 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1068038 Fjaderringar Inre diameter 4 mm DIN 7980 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1068039 Fjaderringar Inre diameter 5 mm DIN 7980 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1068041 Fjaderringar Inre diameter 8 mm DIN 7980 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1068040 Fjaderringar Inre diameter 6 mm DIN 7980 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1068043 Fjaderringar Inre diameter 12 mm DIN 7980 Rostfritt stal 500 st
TOOLCRAFT 1068042 Fjaderringar Inre diameter 10 mm DIN 7980 Rostfritt stal 1000 st
TOOLCRAFT 1068044 Fjaderringar Inre diameter 16 mm DIN 7980 Rostfritt stal 250 st
TOOLCRAFT 1068348 Cylinderskruvar M3 5 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068353 Cylinderskruvar M3 16 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068350 Cylinderskruvar M3 8 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068355 Cylinderskruvar M3 25 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068357 Cylinderskruvar M4 6 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068359 Cylinderskruvar M4 10 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068358 Cylinderskruvar M4 8 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068361 Cylinderskruvar M4 16 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068364 Cylinderskruvar M4 30 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068365 Cylinderskruvar M4 35 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068369 Cylinderskruvar M5 12 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068367 Cylinderskruvar M5 8 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068366 Cylinderskruvar M4 40 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068371 Cylinderskruvar M5 16 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068370 Cylinderskruvar M5 14 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068306 Slitsad platskruv 3.5 mm 25 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068308 Slitsad platskruv 3.5 mm 38 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068307 Slitsad platskruv 3.5 mm 32 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068309 Slitsad platskruv 3.9 mm 9.5 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068310 Slitsad platskruv 3.9 mm 13 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068311 Slitsad platskruv 3.9 mm 16 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068312 Slitsad platskruv 3.9 mm 19 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068313 Slitsad platskruv 3.9 mm 22 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068314 Slitsad platskruv 3.9 mm 25 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068315 Slitsad platskruv 3.9 mm 32 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068316 Slitsad platskruv 3.9 mm 38 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068318 Slitsad platskruv 4.2 mm 13 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068317 Slitsad platskruv 4.2 mm 9.5 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068319 Slitsad platskruv 4.2 mm 16 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068320 Slitsad platskruv 4.2 mm 19 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068321 Slitsad platskruv 4.2 mm 22 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068322 Slitsad platskruv 4.2 mm 25 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068324 Slitsad platskruv 4.2 mm 38 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068323 Slitsad platskruv 4.2 mm 32 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068325 Slitsad platskruv 4.2 mm 45 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068326 Slitsad platskruv 4.2 mm 50 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068327 Slitsad platskruv 4.2 mm 60 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068328 Slitsad platskruv 4.8 mm 13 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068329 Slitsad platskruv 4.8 mm 16 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068330 Slitsad platskruv 4.8 mm 19 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068331 Slitsad platskruv 4.8 mm 22 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068333 Slitsad platskruv 4.8 mm 32 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068332 Slitsad platskruv 4.8 mm 25 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068334 Slitsad platskruv 4.8 mm 38 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068335 Slitsad platskruv 4.8 mm 45 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068336 Slitsad platskruv 4.8 mm 50 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068337 Slitsad platskruv 4.8 mm 60 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068338 Slitsad platskruv 5.5 mm 13 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068339 Slitsad platskruv 5.5 mm 16 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068340 Slitsad platskruv 5.5 mm 19 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068341 Slitsad platskruv 5.5 mm 32 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068342 Slitsad platskruv 5.5 mm 38 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068344 Slitsad platskruv 5.5 mm 50 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068343 Slitsad platskruv 5.5 mm 45 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068345 Slitsad platskruv 6.3 mm 22 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068346 Slitsad platskruv 6.3 mm 25 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068347 Slitsad platskruv 6.3 mm 50 mm Tprofil DIN 7983 Rostfritt stal A2 250 st
TOOLCRAFT 1068458 Skruv linsformad M1.6 2 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068460 Skruv linsformad M1.6 4 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068459 Skruv linsformad M1.6 3 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068461 Skruv linsformad M1.6 5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068462 Skruv linsformad M1.6 6 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068463 Skruv linsformad M1.6 8 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068464 Skruv linsformad M1.6 10 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068465 Skruv linsformad M1.6 12 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068470 Skruv linsformad M2 5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068466 Skruv linsformad M1.6 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068468 Skruv linsformad M2 3 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068469 Skruv linsformad M2 4 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068472 Skruv linsformad M2 8 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068471 Skruv linsformad M2 6 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068473 Skruv linsformad M2 10 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068474 Skruv linsformad M2 12 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068476 Skruv linsformad M2 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068475 Skruv linsformad M2 14 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068478 Skruv linsformad M2 20 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068477 Skruv linsformad M2 18 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068479 Skruv linsformad M2.5 3 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068480 Skruv linsformad M2.5 4 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068481 Skruv linsformad M2.5 5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068482 Skruv linsformad M2.5 6 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068483 Skruv linsformad M2.5 8 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068485 Skruv linsformad M2.5 12 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068484 Skruv linsformad M2.5 10 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068487 Skruv linsformad M2.5 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068486 Skruv linsformad M2.5 14 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068488 Skruv linsformad M2.5 18 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068489 Skruv linsformad M2.5 20 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068490 Skruv linsformad M2.5 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068491 Skruv linsformad M2.5 30 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068492 Skruv linsformad M3 4 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068494 Skruv linsformad M3 6 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068495 Skruv linsformad M3 8 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068497 Skruv linsformad M3 12 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068496 Skruv linsformad M3 10 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068498 Skruv linsformad M3 14 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068499 Skruv linsformad M3 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068502 Skruv linsformad M3 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068501 Skruv linsformad M3 20 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068500 Skruv linsformad M3 18 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068503 Skruv linsformad M3 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068504 Skruv linsformad M3 30 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068505 Skruv linsformad M3 35 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068507 Skruv linsformad M3 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068506 Skruv linsformad M3 40 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068509 Skruv linsformad M4 4 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068508 Skruv linsformad M3 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068510 Skruv linsformad M4 5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068511 Skruv linsformad M4 6 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068512 Skruv linsformad M4 8 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068513 Skruv linsformad M4 10 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068514 Skruv linsformad M4 12 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068516 Skruv linsformad M4 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068515 Skruv linsformad M4 14 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068373 Cylinderskruvar M5 25 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068372 Cylinderskruvar M5 20 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068375 Cylinderskruvar M5 35 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068376 Cylinderskruvar M5 40 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068374 Cylinderskruvar M5 30 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068377 Cylinderskruvar M5 45 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068378 Cylinderskruvar M5 60 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068382 Cylinderskruvar M6 16 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068381 Cylinderskruvar M6 12 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068379 Cylinderskruvar M6 8 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068383 Cylinderskruvar M6 20 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068385 Cylinderskruvar M6 30 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068384 Cylinderskruvar M6 25 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068387 Cylinderskruvar M6 40 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068386 Cylinderskruvar M6 35 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068388 Cylinderskruvar M6 45 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068389 Cylinderskruvar M6 50 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068390 Cylinderskruvar M6 55 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 106839 Sexkantsmutter M6 DIN 439 Stal galvaniskt forzinkad 100 st
TOOLCRAFT 1068392 Cylinderskruvar M8 10 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068391 Cylinderskruvar M6 60 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068394 Cylinderskruvar M8 16 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068393 Cylinderskruvar M8 12 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068395 Cylinderskruvar M8 20 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068396 Cylinderskruvar M8 25 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068398 Cylinderskruvar M8 35 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068397 Cylinderskruvar M8 30 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068399 Cylinderskruvar M8 40 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068400 Cylinderskruvar M8 45 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068402 Cylinderskruvar M8 60 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068401 Cylinderskruvar M8 50 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068404 Cylinderskruvar M10 20 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068403 Cylinderskruvar M10 16 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068406 Cylinderskruvar M10 30 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068405 Cylinderskruvar M10 25 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068408 Cylinderskruvar M10 40 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068407 Cylinderskruvar M10 35 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068409 Cylinderskruvar M10 45 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068411 Cylinderskruvar M10 55 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068410 Cylinderskruvar M10 50 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068412 Cylinderskruvar M10 60 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068413 Cylinderskruvar M12 25 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068414 Cylinderskruvar M12 30 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068415 Cylinderskruvar M12 35 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068417 Cylinderskruvar M12 45 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068416 Cylinderskruvar M12 40 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068419 Cylinderskruvar M16 35 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1068418 Cylinderskruvar M16 30 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1068420 Cylinderskruvar M16 40 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 106842 Sexkantsmutter M12 DIN 439 Stal galvaniskt forzinkad 100 st
TOOLCRAFT 1068421 Cylinderskruvar M16 45 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1068422 Cylinderskruvar M16 60 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1068423 Cylinderskruvar M4 6 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1068424 Cylinderskruvar M4 8 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1068425 Cylinderskruvar M4 10 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1068427 Cylinderskruvar M4 16 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1068426 Cylinderskruvar M4 12 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1068428 Cylinderskruvar M5 10 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068429 Cylinderskruvar M5 12 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 106843 Sexkantsmutter M16 DIN 439 Stal galvaniskt forzinkad 100 st
TOOLCRAFT 1068430 Cylinderskruvar M5 16 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068431 Cylinderskruvar M5 20 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068432 Cylinderskruvar M6 10 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068433 Cylinderskruvar M6 12 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068435 Cylinderskruvar M6 20 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068434 Cylinderskruvar M6 16 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068436 Cylinderskruvar M6 25 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068437 Cylinderskruvar M6 30 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068439 Cylinderskruvar M6 40 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068438 Cylinderskruvar M6 35 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068440 Cylinderskruvar M8 12 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068442 Cylinderskruvar M8 20 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068441 Cylinderskruvar M8 16 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068443 Cylinderskruvar M8 25 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068445 Cylinderskruvar M8 35 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068444 Cylinderskruvar M8 30 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068446 Cylinderskruvar M8 50 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068447 Cylinderskruvar M10 20 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068448 Cylinderskruvar M10 25 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068449 Cylinderskruvar M10 30 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 106845 Sexkantsmutter M6 DIN 439 Stal lamellarforzinkade 1000 st
TOOLCRAFT 1068450 Cylinderskruvar M10 35 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068451 Cylinderskruvar M12 20 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1068452 Cylinderskruvar M12 25 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1068453 Cylinderskruvar M12 30 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1068454 Cylinderskruvar M12 35 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1068456 Cylinderskruvar M16 30 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 25 st
TOOLCRAFT 1068455 Cylinderskruvar M12 40 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1068457 Cylinderskruvar M16 35 mm Insexkant DIN 7984 Rostfritt stal A4 25 st
TOOLCRAFT 106846 Sexkantsmutter M8 DIN 439 Stal lamellarforzinkade 1000 st
TOOLCRAFT 106847 Sexkantsmutter M10 DIN 439 Stal lamellarforzinkade 500 st
TOOLCRAFT 106849 Sexkantsmutter M12 DIN 439 Stal lamellarforzinkade 100 st
TOOLCRAFT 106850 Sexkantsmutter M16 DIN 439 Stal lamellarforzinkade 100 st
TOOLCRAFT 106851 Sexkantsmutter M20 DIN 439 Stal lamellarforzinkade 50 st
TOOLCRAFT 106853 Sexkantsmutter M24 DIN 439 Stal lamellarforzinkade 50 st
TOOLCRAFT 106854 Sexkantsmutter M30 DIN 439 Stal lamellarforzinkade 25 st
TOOLCRAFT 1068517 Skruv linsformad M4 18 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068518 Skruv linsformad M4 20 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068519 Skruv linsformad M4 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068521 Skruv linsformad M4 30 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068520 Skruv linsformad M4 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068522 Skruv linsformad M4 35 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068523 Skruv linsformad M4 40 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068524 Skruv linsformad M4 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068525 Skruv linsformad M4 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068526 Skruv linsformad M4 55 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068527 Skruv linsformad M4 60 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068529 Skruv linsformad M5 6 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068528 Skruv linsformad M4 70 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068530 Skruv linsformad M5 8 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068531 Skruv linsformad M5 10 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068534 Skruv linsformad M5 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068532 Skruv linsformad M5 12 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068533 Skruv linsformad M5 14 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068536 Skruv linsformad M5 20 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068535 Skruv linsformad M5 18 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068537 Skruv linsformad M5 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068538 Skruv linsformad M5 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068541 Skruv linsformad M5 40 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068540 Skruv linsformad M5 35 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068539 Skruv linsformad M5 30 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068542 Skruv linsformad M5 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068543 Skruv linsformad M5 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068545 Skruv linsformad M5 60 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068544 Skruv linsformad M5 55 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068546 Skruv linsformad M5 70 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068547 Skruv linsformad M5 80 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068548 Skruv linsformad M5 90 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068549 Skruv linsformad M6 8 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068550 Skruv linsformad M6 10 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068551 Skruv linsformad M6 12 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068552 Skruv linsformad M6 14 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068553 Skruv linsformad M6 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068554 Skruv linsformad M6 18 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068555 Skruv linsformad M6 20 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068556 Skruv linsformad M6 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068557 Skruv linsformad M6 30 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068558 Skruv linsformad M6 35 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068561 Skruv linsformad M6 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068559 Skruv linsformad M6 40 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068560 Skruv linsformad M6 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068562 Skruv linsformad M6 55 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068563 Skruv linsformad M6 60 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068566 Skruv linsformad M6 90 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068565 Skruv linsformad M6 80 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068564 Skruv linsformad M6 70 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068568 Skruv linsformad M8 12 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068567 Skruv linsformad M8 10 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068570 Skruv linsformad M8 20 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068569 Skruv linsformad M8 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068571 Skruv linsformad M8 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068572 Skruv linsformad M8 30 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068574 Skruv linsformad M8 40 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068573 Skruv linsformad M8 35 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068575 Skruv linsformad M8 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068576 Skruv linsformad M8 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068597 Skruv linsformad M2 3 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068599 Skruv linsformad M2 6 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068602 Skruv linsformad M2 12 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068578 Skruv linsformad M8 60 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068638 Skruv linsformad M4 40 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068640 Skruv linsformad M4 50 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068611 Skruv linsformad M2.5 20 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068630 Skruv linsformad M4 10 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068647 Skruv linsformad M5 14 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068616 Skruv linsformad M3 6 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068618 Skruv linsformad M3 10 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068629 Skruv linsformad M4 8 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068643 Skruv linsformad M5 6 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068588 Skruv linsformad M10 55 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068613 Skruv linsformad M2.5 30 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068621 Skruv linsformad M3 16 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068639 Skruv linsformad M4 45 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068594 Skruv linsformad M1.6 8 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068620 Skruv linsformad M3 14 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068625 Skruv linsformad M3 30 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068636 Skruv linsformad M4 30 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068577 Skruv linsformad M8 55 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068579 Skruv linsformad M10 12 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068583 Skruv linsformad M10 30 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068592 Skruv linsformad M1.6 5 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068598 Skruv linsformad M2 5 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068609 Skruv linsformad M2.5 16 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068619 Skruv linsformad M3 12 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068634 Skruv linsformad M4 18 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068600 Skruv linsformad M2 8 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068606 Skruv linsformad M2.5 8 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068627 Skruv linsformad M4 5 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068644 Skruv linsformad M5 8 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068580 Skruv linsformad M10 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068601 Skruv linsformad M2 10 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068587 Skruv linsformad M10 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068586 Skruv linsformad M10 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068605 Skruv linsformad M2.5 6 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068612 Skruv linsformad M2.5 25 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068624 Skruv linsformad M3 25 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068632 Skruv linsformad M4 14 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068645 Skruv linsformad M5 10 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068596 Skruv linsformad M1.6 16 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068610 Skruv linsformad M2.5 18 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068582 Skruv linsformad M10 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068615 Skruv linsformad M3 5 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068584 Skruv linsformad M10 35 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068593 Skruv linsformad M1.6 6 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068607 Skruv linsformad M2.5 10 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068626 Skruv linsformad M3 35 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068641 Skruv linsformad M4 60 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068581 Skruv linsformad M10 20 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068603 Skruv linsformad M2 16 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068591 Skruv linsformad M1.6 4 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068585 Skruv linsformad M10 40 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068589 Skruv linsformad M10 60 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068617 Skruv linsformad M3 8 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068623 Skruv linsformad M3 20 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068631 Skruv linsformad M4 12 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068614 Skruv linsformad M3 4 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068622 Skruv linsformad M3 18 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068635 Skruv linsformad M4 20 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068642 Skruv linsformad M4 70 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068604 Skruv linsformad M2.5 4 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068608 Skruv linsformad M2.5 12 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068628 Skruv linsformad M4 6 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068633 Skruv linsformad M4 16 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068637 Skruv linsformad M4 35 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068646 Skruv linsformad M5 12 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068649 Skruv linsformad M5 18 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068648 Skruv linsformad M5 16 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068652 Skruv linsformad M5 30 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068650 Skruv linsformad M5 20 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068651 Skruv linsformad M5 25 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068654 Skruv linsformad M5 40 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068653 Skruv linsformad M5 35 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068656 Skruv linsformad M5 50 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068655 Skruv linsformad M5 45 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068658 Skruv linsformad M6 10 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068657 Skruv linsformad M6 8 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068659 Skruv linsformad M6 12 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068661 Skruv linsformad M6 20 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068660 Skruv linsformad M6 16 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068662 Skruv linsformad M6 25 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068663 Skruv linsformad M6 30 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068665 Skruv linsformad M6 45 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068664 Skruv linsformad M6 40 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068667 Skruv linsformad M6 55 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068666 Skruv linsformad M6 50 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068670 Skruv linsformad M8 12 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068669 Skruv linsformad M8 10 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068668 Skruv linsformad M6 60 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068671 Skruv linsformad M8 16 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068672 Skruv linsformad M8 20 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068673 Skruv linsformad M8 25 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068674 Skruv linsformad M8 30 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068676 Skruv linsformad M10 30 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068678 Skruv linsformad M1.6 3 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068675 Skruv linsformad M8 50 mm Stjarnskruvmejsel Pozidrivspar DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068677 Skruv linsformad M1.6 2 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068679 Skruv linsformad M1.6 4 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068682 Skruv linsformad M1.6 8 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068684 Skruv linsformad M1.6 12 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068681 Skruv linsformad M1.6 6 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068683 Skruv linsformad M1.6 10 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068685 Skruv linsformad M1.6 16 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068686 Skruv linsformad M2 2 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068687 Skruv linsformad M2 3 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068690 Skruv linsformad M2 6 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068689 Skruv linsformad M2 5 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068688 Skruv linsformad M2 4 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068691 Skruv linsformad M2 8 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068693 Skruv linsformad M2 12 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068694 Skruv linsformad M2 16 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068692 Skruv linsformad M2 10 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068697 Skruv linsformad M2.5 4 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068696 Skruv linsformad M2.5 3 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068695 Skruv linsformad M2 20 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068698 Skruv linsformad M2.5 5 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068700 Skruv linsformad M2.5 8 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068703 Skruv linsformad M2.5 16 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068701 Skruv linsformad M2.5 10 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068702 Skruv linsformad M2.5 12 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068704 Skruv linsformad M2.5 20 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068706 Skruv linsformad M3 4 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068705 Skruv linsformad M2.5 25 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068708 Skruv linsformad M3 6 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068707 Skruv linsformad M3 5 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068709 Skruv linsformad M3 8 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068710 Skruv linsformad M3 10 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068711 Skruv linsformad M3 12 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068714 Skruv linsformad M3 25 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068712 Skruv linsformad M3 16 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068713 Skruv linsformad M3 20 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068716 Skruv linsformad M4 5 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068715 Skruv linsformad M3 30 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068718 Skruv linsformad M4 8 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068717 Skruv linsformad M4 6 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068720 Skruv linsformad M4 12 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068721 Skruv linsformad M4 16 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068719 Skruv linsformad M4 10 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068723 Skruv linsformad M4 25 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068722 Skruv linsformad M4 20 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068725 Skruv linsformad M4 35 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068724 Skruv linsformad M4 30 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1068727 Skruv linsformad M5 6 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068726 Skruv linsformad M4 40 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068728 Skruv linsformad M5 8 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068729 Skruv linsformad M5 10 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068730 Skruv linsformad M5 12 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068733 Skruv linsformad M5 25 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068732 Skruv linsformad M5 20 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068731 Skruv linsformad M5 16 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068734 Skruv linsformad M5 30 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068737 Skruv linsformad M5 45 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068735 Skruv linsformad M5 35 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068736 Skruv linsformad M5 40 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068739 Skruv linsformad M6 8 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068738 Skruv linsformad M5 50 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068740 Skruv linsformad M6 10 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068741 Skruv linsformad M6 12 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068742 Skruv linsformad M6 16 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068743 Skruv linsformad M6 20 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068744 Skruv linsformad M6 25 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068745 Skruv linsformad M6 30 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068746 Skruv linsformad M6 35 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068747 Skruv linsformad M6 40 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068748 Skruv linsformad M6 45 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068750 Skruv linsformad M6 60 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068749 Skruv linsformad M6 50 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068751 Skruv linsformad M8 10 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068752 Skruv linsformad M8 12 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068754 Skruv linsformad M8 20 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068753 Skruv linsformad M8 16 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068755 Skruv linsformad M8 25 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068756 Skruv linsformad M8 30 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068758 Skruv linsformad M8 40 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068757 Skruv linsformad M8 35 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1068760 Skruv linsformad M8 50 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068759 Skruv linsformad M8 45 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068761 Skruv linsformad M8 55 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068762 Skruv linsformad M8 60 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068764 Skruv linsformad M10 16 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068763 Skruv linsformad M10 12 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068765 Skruv linsformad M10 20 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068766 Skruv linsformad M10 25 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068767 Skruv linsformad M10 30 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068768 Skruv linsformad M10 35 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068769 Skruv linsformad M10 40 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1068770 Skruv linsformad M10 45 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068771 Skruv linsformad M10 50 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068772 Skruv linsformad M10 55 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068774 Skruv linsformad M1.6 3 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068773 Skruv linsformad M10 60 mm Tprofil DIN 7985 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1068776 Skruv linsformad M1.6 5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068775 Skruv linsformad M1.6 4 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068777 Skruv linsformad M1.6 6 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068778 Skruv linsformad M1.6 8 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068779 Skruv linsformad M1.6 10 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068780 Skruv linsformad M2 4 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068781 Skruv linsformad M2 6 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068782 Skruv linsformad M2 8 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068783 Skruv linsformad M2 10 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068784 Skruv linsformad M2 12 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068785 Skruv linsformad M2 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068786 Skruv linsformad M2 20 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068787 Skruv linsformad M2.5 4 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068788 Skruv linsformad M2.5 5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068789 Skruv linsformad M2.5 6 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068790 Skruv linsformad M2.5 8 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068791 Skruv linsformad M2.5 10 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068792 Skruv linsformad M2.5 12 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068794 Skruv linsformad M2.5 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068793 Skruv linsformad M2.5 14 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068795 Skruv linsformad M2.5 20 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068796 Skruv linsformad M2.5 30 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068797 Skruv linsformad M3 4 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068798 Skruv linsformad M3 5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068800 Skruv linsformad M3 8 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068801 Skruv linsformad M3 10 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068799 Skruv linsformad M3 6 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068802 Skruv linsformad M3 12 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068803 Skruv linsformad M3 14 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068804 Skruv linsformad M3 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068806 Skruv linsformad M3 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068805 Skruv linsformad M3 20 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068808 Skruv linsformad M3 35 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068807 Skruv linsformad M3 30 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068809 Skruv linsformad M3 40 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068810 Skruv linsformad M3 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068812 Skruv linsformad M4 6 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068811 Skruv linsformad M4 5 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068813 Skruv linsformad M4 8 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068814 Skruv linsformad M4 10 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068816 Skruv linsformad M4 14 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068815 Skruv linsformad M4 12 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068817 Skruv linsformad M4 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 106866 Sexkantsmutter M14 DIN 439 Stal 100 st
TOOLCRAFT 106865 Sexkantsmutter M12 DIN 439 Stal 100 st
TOOLCRAFT 106867 Sexkantsmutter M16 DIN 439 Stal 100 st
TOOLCRAFT 106868 Sexkantsmutter M18 DIN 439 Stal 100 st
TOOLCRAFT 106869 Sexkantsmutter M20 DIN 439 Stal 50 st
TOOLCRAFT 106871 Sexkantsmutter M24 DIN 439 Stal 50 st
TOOLCRAFT 106870 Sexkantsmutter M22 DIN 439 Stal 50 st
TOOLCRAFT 106872 Sexkantsmutter M27 DIN 439 Stal 25 st
TOOLCRAFT 106873 Sexkantsmutter M30 DIN 439 Stal 25 st
TOOLCRAFT 106874 Sexkantsmutter M33 DIN 439 Stal 10 st
TOOLCRAFT 106875 Sexkantsmutter M36 DIN 439 Stal 10 st
TOOLCRAFT 106876 Sexkantsmutter M42 DIN 439 Stal 10 st
TOOLCRAFT 106878 Sexkantsmutter M10 DIN 439 Stal 100 st
TOOLCRAFT 106880 Sexkantsmutter M10 DIN 439 Stal 100 st
TOOLCRAFT 106883 Sexkantsmutter M12 DIN 439 Stal 100 st
TOOLCRAFT 106881 Sexkantsmutter M12 DIN 439 Stal 100 st
Brickor Inre diameter 11 mm DIN 7989 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1068855
Brickor Inre diameter 13.5 mm DIN 7989 Rostfritt stal A4 50 st TOOLCRAFT 1068856
Brickor Inre diameter 22 mm DIN 7989 Rostfritt stal A4 50 st TOOLCRAFT 1068858
Brickor Inre diameter 17.5 mm DIN 7989 Rostfritt stal A4 50 st TOOLCRAFT 1068857
Brickor Inre diameter 24 mm DIN 7989 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1068859
Brickor Inre diameter 26 mm DIN 7989 Rostfritt stal A4 25 st TOOLCRAFT 1068860
TOOLCRAFT 106886 Sexkantsmutter M12 DIN 439 Stal 100 st
Brickor Inre diameter 33 mm DIN 7989 Rostfritt stal A4 50 st TOOLCRAFT 1068862
Brickor Inre diameter 30 mm DIN 7989 Rostfritt stal A4 50 st TOOLCRAFT 1068861
TOOLCRAFT 1068872 Spannstift o x L 1.5 mm x 18 mm Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 106889 Sexkantsmutter M14 DIN 439 Stal 100 st
TOOLCRAFT 1068896 Spannstift o x L 2.5 mm x 24 mm Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 106890 Sexkantsmutter M16 DIN 439 Stal 50 st
TOOLCRAFT 1068905 Spannstift o x L 3 mm x 16 mm Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1068908 Spannstift o x L 3 mm x 22 mm Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 106891 Sexkantsmutter M18 DIN 439 Stal 50 st
TOOLCRAFT 1068917 Spannstift o x L 3.5 mm x 10 mm Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1068916 Spannstift o x L 3.5 mm x 6 mm Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1068919 Spannstift o x L 3.5 mm x 24 mm Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1068918 Spannstift o x L 3.5 mm x 20 mm Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 106892 Sexkantsmutter M20 DIN 439 Stal 50 st
TOOLCRAFT 1068921 Spannstift o x L 3.5 mm x 32 mm Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1068920 Spannstift o x L 3.5 mm x 26 mm Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1068922 Spannstift o x L 3.5 mm x 36 mm Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1068923 Spannstift o x L 4 mm x 6 mm Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1068924 Spannstift o x L 4 mm x 8 mm Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1068926 Spannstift o x L 4 mm x 12 mm Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 1068930 Spannstift o x L 4 mm x 20 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1068928 Spannstift o x L 4 mm x 16 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1068932 Spannstift o x L 4 mm x 24 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1068933 Spannstift o x L 4 mm x 26 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1068935 Spannstift o x L 4 mm x 30 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1068937 Spannstift o x L 4 mm x 36 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 106894 Sexkantsmutter M20 DIN 439 Stal 50 st
TOOLCRAFT 1068941 Spannstift o x L 4.5 mm x 24 mm Rostfritt stal 100 st
TOOLCRAFT 106895 Sexkantsmutter M24 DIN 439 Stal 25 st
TOOLCRAFT 1068953 Spannstift o x L 5 mm x 28 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1068954 Spannstift o x L 5 mm x 30 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1068956 Spannstift o x L 5 mm x 36 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1068957 Spannstift o x L 5 mm x 40 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1068958 Spannstift o x L 5 mm x 45 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1068959 Spannstift o x L 5 mm x 50 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1068960 Spannstift o x L 5 mm x 60 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1068961 Spannstift o x L 5 mm x 70 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 106896 Sexkantsmutter M24 DIN 439 Stal 25 st
TOOLCRAFT 106897 Sexkantsmutter M27 DIN 439 Stal 25 st
TOOLCRAFT 1068972 Spannstift o x L 6 mm x 30 mm Rostfritt stal 25 st
TOOLCRAFT 106898 Sexkantsmutter M30 DIN 439 Stal 25 st
TOOLCRAFT 1068980 Spannstift o x L 6 mm x 80 mm Rostfritt stal 25 st
TOOLCRAFT 1068981 Spannstift o x L 8 mm x 20 mm Rostfritt stal 25 st
TOOLCRAFT 1068982 Spannstift o x L 8 mm x 24 mm Rostfritt stal 25 st
TOOLCRAFT 1068983 Spannstift o x L 8 mm x 26 mm Rostfritt stal 25 st
TOOLCRAFT 1068985 Spannstift o x L 8 mm x 32 mm Rostfritt stal 25 st
TOOLCRAFT 1068984 Spannstift o x L 8 mm x 30 mm Rostfritt stal 25 st
TOOLCRAFT 1068987 Spannstift o x L 8 mm x 40 mm Rostfritt stal 25 st
TOOLCRAFT 1068986 Spannstift o x L 8 mm x 36 mm Rostfritt stal 25 st
TOOLCRAFT 1068988 Spannstift o x L 8 mm x 45 mm Rostfritt stal 25 st
TOOLCRAFT 1068989 Spannstift o x L 8 mm x 50 mm Rostfritt stal 25 st
TOOLCRAFT 106899 Sexkantsmutter M30 DIN 439 Stal 25 st
TOOLCRAFT 1068990 Spannstift o x L 8 mm x 55 mm Rostfritt stal 25 st
TOOLCRAFT 1068991 Spannstift o x L 8 mm x 60 mm Rostfritt stal 25 st
TOOLCRAFT 1068992 Spannstift o x L 8 mm x 70 mm Rostfritt stal 25 st
TOOLCRAFT 1068994 Spannstift o x L 8 mm x 90 mm Rostfritt stal 25 st
TOOLCRAFT 1068993 Spannstift o x L 8 mm x 80 mm Rostfritt stal 25 st
TOOLCRAFT 1068996 Spannstift o x L 10 mm x 20 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1068995 Spannstift o x L 10 mm x 16 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1068998 Spannstift o x L 10 mm x 28 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1068997 Spannstift o x L 10 mm x 24 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 106900 Sexkantsmutter M33 DIN 439 Stal 10 st
TOOLCRAFT 1069001 Spannstift o x L 10 mm x 40 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1069000 Spannstift o x L 10 mm x 36 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1069002 Spannstift o x L 10 mm x 45 mm Rostfritt stal 10 st
TOOLCRAFT 1069003 Spannstift o x L 10 mm x 50 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1069006 Spannstift o x L 10 mm x 70 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1069005 Spannstift o x L 10 mm x 60 mm Rostfritt stal 10 st
TOOLCRAFT 1069004 Spannstift o x L 10 mm x 55 mm Rostfritt stal 10 st
TOOLCRAFT 1069007 Spannstift o x L 10 mm x 80 mm Rostfritt stal 10 st
TOOLCRAFT 1069009 Spannstift o x L 10 mm x 100 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 1069008 Spannstift o x L 10 mm x 90 mm Rostfritt stal 50 st
TOOLCRAFT 106901 Sexkantsmutter M36 DIN 439 Stal 10 st
Brickor Inre diameter 6.4 mm DIN 9021 Rostfritt stal A2 1000 st TOOLCRAFT 1069013
Brickor Inre diameter 4.3 mm DIN 9021 Rostfritt stal A2 1000 st TOOLCRAFT 1069011
Brickor Inre diameter 10.5 mm DIN 9021 Rostfritt stal A2 500 st TOOLCRAFT 1069015
Brickor Inre diameter 8.4 mm DIN 9021 Rostfritt stal A2 1000 st TOOLCRAFT 1069014
Brickor Inre diameter 13 mm DIN 9021 Rostfritt stal A2 250 st TOOLCRAFT 1069016
Brickor Inre diameter 15 mm DIN 9021 Rostfritt stal A2 100 st TOOLCRAFT 1069017
Brickor Inre diameter 17 mm DIN 9021 Rostfritt stal A2 100 st TOOLCRAFT 1069018
Brickor Inre diameter 20 mm DIN 9021 Rostfritt stal A2 100 st TOOLCRAFT 1069019
TOOLCRAFT 106902 Sexkantsmutter M36 DIN 439 Stal 10 st
Brickor Inre diameter 26 mm DIN 9021 Rostfritt stal A2 25 st TOOLCRAFT 1069021
Brickor Inre diameter 22 mm DIN 9021 Rostfritt stal A2 100 st TOOLCRAFT 1069020
Brickor Inre diameter 4.3 mm DIN 9021 Rostfritt stal A4 1000 st TOOLCRAFT 1069023
Brickor Inre diameter 3.2 mm DIN 9021 Rostfritt stal A4 1000 st TOOLCRAFT 1069022
Brickor Inre diameter 5.3 mm DIN 9021 Rostfritt stal A4 1000 st TOOLCRAFT 1069024
Brickor Inre diameter 6.4 mm DIN 9021 Rostfritt stal A4 1000 st TOOLCRAFT 1069025
Brickor Inre diameter 8.4 mm DIN 9021 Rostfritt stal A4 1000 st TOOLCRAFT 1069026
Brickor Inre diameter 13 mm DIN 9021 Rostfritt stal A4 250 st TOOLCRAFT 1069028
Brickor Inre diameter 10.5 mm DIN 9021 Rostfritt stal A4 500 st TOOLCRAFT 1069027
Brickor Inre diameter 15 mm DIN 9021 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1069029
Brickor Inre diameter 17 mm DIN 9021 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1069030
Brickor Inre diameter 20 mm DIN 9021 Rostfritt stal A4 100 st TOOLCRAFT 1069031
Brickor Inre diameter 26 mm DIN 9021 Rostfritt stal A4 10 st TOOLCRAFT 1069033
Brickor Inre diameter 22 mm DIN 9021 Rostfritt stal A4 10 st TOOLCRAFT 1069032
TOOLCRAFT 1069040 Forsankta skruvar M3 18 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 106904 Sexkantsmutter M39 DIN 439 Stal 10 st
TOOLCRAFT 1069049 Forsankta skruvar M4 14 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1069044 Forsankta skruvar M3 35 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1069050 Forsankta skruvar M4 16 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 106905 Sexkantsmutter M39 DIN 439 Stal 10 st
TOOLCRAFT 1069051 Forsankta skruvar M4 18 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1069052 Forsankta skruvar M4 20 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1069055 Forsankta skruvar M4 35 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1069053 Forsankta skruvar M4 25 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1069056 Forsankta skruvar M4 40 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1069057 Forsankta skruvar M4 45 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 106906 Sexkantsmutter M42 DIN 439 Stal 10 st
TOOLCRAFT 1069058 Forsankta skruvar M4 50 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069062 Forsankta skruvar M5 12 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1069064 Forsankta skruvar M5 16 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1069061 Forsankta skruvar M5 10 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1069063 Forsankta skruvar M5 14 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1069066 Forsankta skruvar M5 20 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1069065 Forsankta skruvar M5 18 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1069067 Forsankta skruvar M5 25 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1069068 Forsankta skruvar M5 30 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1069069 Forsankta skruvar M5 35 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 106907 Sexkantsmutter M42 DIN 439 Stal 10 st
TOOLCRAFT 1069070 Forsankta skruvar M5 40 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1069072 Forsankta skruvar M5 50 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069071 Forsankta skruvar M5 45 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069074 Forsankta skruvar M6 8 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069073 Forsankta skruvar M5 60 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069076 Forsankta skruvar M6 12 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1069077 Forsankta skruvar M6 14 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1069078 Forsankta skruvar M6 16 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1069079 Forsankta skruvar M6 18 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1069080 Forsankta skruvar M6 20 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1069081 Forsankta skruvar M6 25 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1069082 Forsankta skruvar M6 30 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1069084 Forsankta skruvar M6 40 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1069083 Forsankta skruvar M6 35 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1069085 Forsankta skruvar M6 45 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069087 Forsankta skruvar M6 55 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069088 Forsankta skruvar M6 60 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069086 Forsankta skruvar M6 50 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069090 Forsankta skruvar M6 75 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069089 Forsankta skruvar M6 70 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069092 Forsankta skruvar M8 10 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1069091 Forsankta skruvar M6 80 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069093 Forsankta skruvar M8 12 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1069094 Forsankta skruvar M8 14 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1069096 Forsankta skruvar M8 18 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1069095 Forsankta skruvar M8 16 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1069098 Forsankta skruvar M8 25 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069097 Forsankta skruvar M8 20 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 200 st
TOOLCRAFT 1069100 Forsankta skruvar M8 35 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069101 Forsankta skruvar M8 40 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069103 Forsankta skruvar M8 50 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069102 Forsankta skruvar M8 45 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069104 Forsankta skruvar M8 55 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069105 Forsankta skruvar M8 60 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069107 Forsankta skruvar M8 80 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069106 Forsankta skruvar M8 70 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069108 Forsankta skruvar M8 90 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069109 Forsankta skruvar M8 100 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069110 Forsankta skruvar M8 110 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 106911 Sexkantsmutter M42 DIN 439 Stal 10 st
TOOLCRAFT 1069112 Forsankta skruvar M10 16 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069111 Forsankta skruvar M8 120 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069113 Forsankta skruvar M10 20 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069114 Forsankta skruvar M10 25 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069115 Forsankta skruvar M10 30 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069116 Forsankta skruvar M10 35 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069118 Forsankta skruvar M10 45 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069117 Forsankta skruvar M10 40 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069119 Forsankta skruvar M10 50 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 106912 Sexkantsmutter M48 DIN 439 Stal 10 st
TOOLCRAFT 1069120 Forsankta skruvar M10 55 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 100 st
TOOLCRAFT 1069121 Forsankta skruvar M10 60 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069122 Forsankta skruvar M10 70 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069123 Forsankta skruvar M10 80 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069124 Forsankta skruvar M10 90 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069125 Forsankta skruvar M10 100 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069126 Forsankta skruvar M10 110 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069127 Forsankta skruvar M10 120 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069128 Forsankta skruvar M10 130 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069129 Forsankta skruvar M12 20 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069131 Forsankta skruvar M12 30 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069130 Forsankta skruvar M12 25 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 106913 Sexkantsmutter M48 DIN 439 Stal 10 st
TOOLCRAFT 1069132 Forsankta skruvar M12 35 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069133 Forsankta skruvar M12 40 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069134 Forsankta skruvar M12 45 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069135 Forsankta skruvar M12 50 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069136 Forsankta skruvar M12 55 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069137 Forsankta skruvar M12 60 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069139 Forsankta skruvar M12 80 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069138 Forsankta skruvar M12 70 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 106914 Sexkantsmutter M48 DIN 439 Stal 10 st
TOOLCRAFT 1069141 Forsankta skruvar M12 100 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069140 Forsankta skruvar M12 90 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 50 st
TOOLCRAFT 1069142 Forsankta skruvar M12 110 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069143 Forsankta skruvar M12 120 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069145 Forsankta skruvar M12 140 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069144 Forsankta skruvar M12 130 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069146 Forsankta skruvar M16 25 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069148 Forsankta skruvar M16 35 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069147 Forsankta skruvar M16 30 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069149 Forsankta skruvar M16 40 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 106915 Sexkantsmutter M2 DIN 439 Stal galvaniskt forzinkad 1000 st
TOOLCRAFT 1069152 Forsankta skruvar M16 55 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069150 Forsankta skruvar M16 45 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069151 Forsankta skruvar M16 50 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069154 Forsankta skruvar M16 65 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069153 Forsankta skruvar M16 60 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069155 Forsankta skruvar M16 70 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069156 Forsankta skruvar M16 80 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069159 Forsankta skruvar M16 110 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069157 Forsankta skruvar M16 90 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069158 Forsankta skruvar M16 100 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069161 Forsankta skruvar M16 130 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069160 Forsankta skruvar M16 120 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069162 Forsankta skruvar M16 140 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069163 Forsankta skruvar M16 150 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069167 Forsankta skruvar M20 55 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069164 Forsankta skruvar M20 40 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069165 Forsankta skruvar M20 45 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069166 Forsankta skruvar M20 50 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069168 Forsankta skruvar M20 60 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069169 Forsankta skruvar M20 70 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069170 Forsankta skruvar M20 80 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069171 Forsankta skruvar M20 90 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069172 Forsankta skruvar M20 100 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069173 Forsankta skruvar M20 110 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069174 Forsankta skruvar M20 120 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 25 st
TOOLCRAFT 1069175 Forsankta skruvar M20 130 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1069177 Forsankta skruvar M20 150 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1069179 Forsankta skruvar M3 8 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069176 Forsankta skruvar M20 140 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A2 1 st
TOOLCRAFT 1069182 Forsankta skruvar M3 14 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 106918 Sexkantsmutter M2.5 DIN 439 Stal galvaniskt forzinkad 1000 st
TOOLCRAFT 1069184 Forsankta skruvar M3 18 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069185 Forsankta skruvar M3 20 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069186 Forsankta skruvar M3 25 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069187 Forsankta skruvar M3 30 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069188 Forsankta skruvar M4 6 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069189 Forsankta skruvar M4 8 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1069190 Forsankta skruvar M4 10 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1069191 Forsankta skruvar M4 12 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1069192 Forsankta skruvar M4 14 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1069193 Forsankta skruvar M4 16 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1069197 Forsankta skruvar M4 30 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1069194 Forsankta skruvar M4 18 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1069195 Forsankta skruvar M4 20 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1069198 Forsankta skruvar M4 35 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1069196 Forsankta skruvar M4 25 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1069199 Forsankta skruvar M4 40 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1069200 Forsankta skruvar M4 45 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069202 Forsankta skruvar M5 6 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069201 Forsankta skruvar M4 50 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069203 Forsankta skruvar M5 8 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069204 Forsankta skruvar M5 10 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1069205 Forsankta skruvar M5 12 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1069207 Forsankta skruvar M5 16 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1069209 Forsankta skruvar M5 20 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1069208 Forsankta skruvar M5 18 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1069206 Forsankta skruvar M5 14 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1069210 Forsankta skruvar M5 25 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1069212 Forsankta skruvar M5 35 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1069211 Forsankta skruvar M5 30 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1069213 Forsankta skruvar M5 40 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1069215 Forsankta skruvar M5 50 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069214 Forsankta skruvar M5 45 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069216 Forsankta skruvar M5 55 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069217 Forsankta skruvar M5 60 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 106922 Sexkantsmutter M12 DIN 439 Stal galvaniskt forzinkad 100 st
TOOLCRAFT 1069218 Forsankta skruvar M6 8 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069219 Forsankta skruvar M6 10 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069222 Forsankta skruvar M6 16 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1069221 Forsankta skruvar M6 14 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1069220 Forsankta skruvar M6 12 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1069224 Forsankta skruvar M6 20 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1069223 Forsankta skruvar M6 18 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1069225 Forsankta skruvar M6 25 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1069226 Forsankta skruvar M6 30 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1069228 Forsankta skruvar M6 40 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1069227 Forsankta skruvar M6 35 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1069229 Forsankta skruvar M6 45 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 106923 Sexkantsmutter M14 DIN 439 Stal galvaniskt forzinkad 100 st
TOOLCRAFT 1069230 Forsankta skruvar M6 50 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069231 Forsankta skruvar M6 55 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069232 Forsankta skruvar M6 60 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069233 Forsankta skruvar M6 70 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069234 Forsankta skruvar M6 80 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069235 Forsankta skruvar M6 90 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069236 Forsankta skruvar M6 100 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069237 Forsankta skruvar M8 10 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069238 Forsankta skruvar M8 12 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 106924 Sexkantsmutter M16 DIN 439 Stal galvaniskt forzinkad 100 st
TOOLCRAFT 1069239 Forsankta skruvar M8 14 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1069240 Forsankta skruvar M8 16 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1069243 Forsankta skruvar M8 25 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069242 Forsankta skruvar M8 20 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1069241 Forsankta skruvar M8 18 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1069244 Forsankta skruvar M8 30 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069245 Forsankta skruvar M8 35 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069246 Forsankta skruvar M8 40 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069247 Forsankta skruvar M8 45 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069248 Forsankta skruvar M8 50 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069249 Forsankta skruvar M8 55 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 106925 Sexkantsmutter M20 DIN 439 Stal galvaniskt forzinkad 50 st
TOOLCRAFT 1069250 Forsankta skruvar M8 60 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069251 Forsankta skruvar M8 70 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069252 Forsankta skruvar M8 80 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069253 Forsankta skruvar M8 90 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069254 Forsankta skruvar M8 100 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069256 Forsankta skruvar M10 16 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 25 st
TOOLCRAFT 1069255 Forsankta skruvar M8 120 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069258 Forsankta skruvar M10 25 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069257 Forsankta skruvar M10 20 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069259 Forsankta skruvar M10 30 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069260 Forsankta skruvar M10 35 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069261 Forsankta skruvar M10 40 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069262 Forsankta skruvar M10 45 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069264 Forsankta skruvar M10 55 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069263 Forsankta skruvar M10 50 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069265 Forsankta skruvar M10 60 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069266 Forsankta skruvar M10 70 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069267 Forsankta skruvar M10 80 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069268 Forsankta skruvar M10 90 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069270 Forsankta skruvar M10 120 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069269 Forsankta skruvar M10 100 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069271 Forsankta skruvar M12 20 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069272 Forsankta skruvar M12 25 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069274 Forsankta skruvar M12 35 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069273 Forsankta skruvar M12 30 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069275 Forsankta skruvar M12 40 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069276 Forsankta skruvar M12 45 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069277 Forsankta skruvar M12 50 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069278 Forsankta skruvar M12 55 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069279 Forsankta skruvar M12 60 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069280 Forsankta skruvar M12 70 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069281 Forsankta skruvar M12 80 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069282 Forsankta skruvar M12 90 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069283 Forsankta skruvar M12 100 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 50 st
TOOLCRAFT 1069284 Forsankta skruvar M12 110 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 25 st
TOOLCRAFT 1069285 Forsankta skruvar M12 120 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 25 st
TOOLCRAFT 1069286 Forsankta skruvar M16 25 mm Insexkant ISO 10642 Rostfritt stal A4 25 st
TOOLCRAFT 1068818 Skruv linsformad M4 18 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068819 Skruv linsformad M4 20 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068820 Skruv linsformad M4 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068821 Skruv linsformad M4 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 1000 st
TOOLCRAFT 1068822 Skruv linsformad M4 30 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068824 Skruv linsformad M4 40 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068823 Skruv linsformad M4 35 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068826 Skruv linsformad M4 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1068825 Skruv linsformad M4 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1068829 Skruv linsformad M5 10 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068827 Skruv linsformad M5 6 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068828 Skruv linsformad M5 8 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068831 Skruv linsformad M5 14 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068830 Skruv linsformad M5 12 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068832 Skruv linsformad M5 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068833 Skruv linsformad M5 18 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068834 Skruv linsformad M5 20 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068836 Skruv linsformad M5 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068835 Skruv linsformad M5 22 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068837 Skruv linsformad M5 30 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068838 Skruv linsformad M5 35 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068839 Skruv linsformad M5 40 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068840 Skruv linsformad M5 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 500 st
TOOLCRAFT 1068842 Skruv linsformad M5 60 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1068843 Skruv linsformad M6 8 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1068841 Skruv linsformad M5 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1068844 Skruv linsformad M6 10 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1068845 Skruv linsformad M6 12 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1068846 Skruv linsformad M6 16 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1068847 Skruv linsformad M6 20 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1068848 Skruv linsformad M6 25 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1068849 Skruv linsformad M6 30 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1068851 Skruv linsformad M6 40 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1068850 Skruv linsformad M6 35 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1068852 Skruv linsformad M6 45 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1068853 Skruv linsformad M6 50 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 200 st
TOOLCRAFT 1068854 Skruv linsformad M6 60 mm Stjarnskruvmejsel Philips DIN 7985 Rostfritt stal A4 100 st
TOOLCRAFT 1069336 Linsplatskruvar 2.9 mm 6.5 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1069337 Linsplatskruvar 2.9 mm 9.5 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1069339 Linsplatskruvar 2.9 mm 16 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1069338 Linsplatskruvar 2.9 mm 13 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1069340 Linsplatskruvar 2.9 mm 19 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1069342 Linsplatskruvar 2.9 mm 25 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1069343 Linsplatskruvar 3.5 mm 9.5 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1069341 Linsplatskruvar 2.9 mm 22 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1069344 Linsplatskruvar 3.5 mm 13 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1069346 Linsplatskruvar 3.5 mm 19 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1069345 Linsplatskruvar 3.5 mm 16 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1069347 Linsplatskruvar 3.5 mm 22 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1069349 Linsplatskruvar 3.5 mm 32 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1069348 Linsplatskruvar 3.5 mm 25 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1069350 Linsplatskruvar 3.5 mm 38 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1069351 Linsplatskruvar 3.9 mm 9.5 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1069352 Linsplatskruvar 3.9 mm 13 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1069354 Linsplatskruvar 3.9 mm 19 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1069353 Linsplatskruvar 3.9 mm 16 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 1000 st
TOOLCRAFT 1069357 Linsplatskruvar 3.9 mm 32 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1069356 Linsplatskruvar 3.9 mm 25 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 500 st
TOOLCRAFT 1069355 Linsplatskruvar 3.9 mm 22 mm Tprofil ISO 14585 Rostfritt stal A2 500 st